7:e valperioden
Delegations- ordförandekonferensen
Delegationer
6:e valperioden
Delegationsordförandekonferensen (6:e valperioden)
Delegationer till länder i Europa (6:e valperioden)
Delegationer till länder utanför Europa (6:e valperioden)
Övrigt
Dokumentsökning
Tidigare delegationer
EU-Kroatien

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Delegationer 

Tidigare delegationer

Arkiven under ”Delegationer” innehåller handlingar som rör verksamheten för delegationerna till länder i och utanför Europa och täcker delvis den femte valperioden (1999-2004) samt innevarande valperiod (2004-).

Arkiven för delegationerna till länder i Europa innehåller handlingar som rör verksamhet sedan 2000 och har arkiverats i enlighet med de senaste utvidgningarna.

Webbsidorna för delegationerna till länder utanför Europa innehåller handlingar som rör innevarande valperiod och viss information om verksamhet under tidigare valperioder.