7:e valperioden
Delegations- ordförandekonferensen
Delegationer
6:e valperioden
Delegationsordförandekonferensen (6:e valperioden)
Delegationer till länder i Europa (6:e valperioden)
Delegationer till länder utanför Europa (6:e valperioden)
Övrigt
Dokumentsökning
Tidigare delegationer
EU-Kroatien

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Övrigt 
D-HR

EU-Kroatien

Kroatien

Dessa uppgifter arkiverades den 1 juli 2013 och uppdateras inte


Presentation och ansvarsområde

I Luxemburg den 29 oktober 2001 slöt EU och dess medlemsstater ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kroatien.

Ett stabiliserings- och associeringsavtal bekräftar undertecknarnas löfte om att under en övergångsperiod genomföra en formell associering med EU. Stabiliserings- och associeringsprocessen inleddes 1999 när stridigheterna i Kosovo mattades av, och är EU:s viktigaste bidrag till den ekonomiska och politiska återuppbyggnaden av länderna på västra Balkan. Målet är en EU-anslutning så småningom.

I väntan på att stabiliserings- och associeringsavtalet ska träda i kraft (den 1 februari 2005), beslutade Europaparlamentet den 10 mars 2004 och den 14 september 2004 att bilda en delegation till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien, vilket skedde vid öppningen av den sjätte valperioden. I artikel 9 i avtalet står det att på parlamentarisk nivå ska den politiska dialogen föras inom ramen för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén.
Kroatien ansökte formellt om EU-medlemskap i februari 2003. Efter ett positivt yttrande från kommissionen och ett enhälligt beslut i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) i Luxemburg (den 3 oktober 2005) inleddes medlemskapsförhandlingarna med Kroatien i oktober 2005.
Den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien består av lika många ledamöter från Europaparlamentet som från det kroatiska parlamentet. Kommittén sammanträder två gånger om året, varannan gång i Kroatien och varannan gång på en av Europaparlamentets arbetsorter. Det är brukligt att företrädare för kroatiska regeringen, EU:s ordförandeland och kommissionen bjuds in till kommitténs möten.

Sections
Ledamöter
Twin delegation
General documents