Chatbot

Добре дошли на уебпортала за петиции

Целта на процеса на внасяне и разглеждане на петиции в Европейския парламент е да се гарантира, че имате възможност да общувате с Парламента и да упражнявате правото си на петиции, което е едно от основните права на всички европейски граждани и на всички лица, пребиваващи на територията на Съюза, залегнало както в Договора, така и в Хартата на основните права. Прочетете повече тук Договор от Лисабон.

Вашите петиции позволяват на Парламента, чрез комисията по петиции, постоянно да следи как на практика се прилага европейското законодателство и да прави оценка на степента, в която европейските институции отговарят на Вашите тревоги.

PETI Committee Chair

Целта на процеса на внасяне и разглеждане на петиции в Европейския парламент е да се гарантира, че имате възможност да общувате с Парламента и да упражнявате правото си на петиции, което е едно от основните права на всички европейски граждани и на всички лица, пребиваващи на територията на Съюза, залегнало както в Договора, така и в Хартата на основните права.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.