Петиция № 1111/2020, внесена от Вера Стаевска, с българско гражданство, от името на Сдружение за изследователски практики, инициатива „Зелени закони“, относно предполагаемо манипулативно намаляване на пазарната стойност на заменени имоти държавна собственост от българското правителство

59 Подкрепящи
Статус: Достъпна за подкрепа

Данни на петицията

1111/2020
Заглавие на резюмето: Петиция № 1111/2020, внесена от Вера Стаевска, с българско гражданство, от името на Сдружение за изследователски практики, инициатива „Зелени закони“, относно предполагаемо манипулативно намаляване на пазарната стойност на заменени имоти държавна собственост от българското правителство
Номер на петицията: 1111/2020
Теми: Селско стопанство,  Измами и корупция,  Конкуренция
Държава: България
Наименование на сдружение: Society for Investigation Practices, “Green Law” initiative

Данни на вносителя на петицията

Име: Vera Staevska

Резюме на петицията

В своето решение относно държавна помощ SA.26212 (2011/C) и SA.26217 (2011/C) Европейската комисия поиска от българските органи да възстановят незаконната държавна помощ, предоставена посредством 132 сделки за горски имоти в периода 2007 – 2009 г. Българското правителство оповести, че в края на 2019 г. са регистрирани 40 млн. евро държавна помощ за 103 от тези сделки, но въпреки това според вносителката на петицията разследването на нейните собствени експерти е показало, че стойността на държавната помощ се основава на оценки, които са над десет пъти по-ниски от пазарните цени/стойност на горите през 2007 – 2009 г. Вносителката на петицията твърди, че българското правителство е направило неистински пазарни оценки на горите, за да намали значително сумата на незаконната държавна помощ, подлежаща на възстановяване, и че не е приело предложенията на отделни облагодетелствани лица за анулиране на договорите за замяна. Вносителката на петицията посочва дело „Костов и др. срещу България“, разгледано от Европейския съд по правата на човека, като пример за практика за намаляване на пазарната оценка на поземлени имоти.

Свързана информация