Petice č. 0947/2021, kterou předložil(a) X.E.P., jménem organizace Montescola Foundation, a C.P.C., jménem organizace Plataforma pola Defensa do Monte As Salgueiras, ve věci scházejícího posuzování vlivů na životní prostředí plánu pro větrnou energii v Galicii a neschopnosti rozšířit chráněná území v rámci sítě Natura 2000  
Údaje o petici  

0947/2021

Název shrnutí: Petice č. 0947/2021, kterou předložil(a) X.E.P., jménem organizace Montescola Foundation, a C.P.C., jménem organizace Plataforma pola Defensa do Monte As Salgueiras, ve věci scházejícího posuzování vlivů na životní prostředí plánu pro větrnou energii v Galicii a neschopnosti rozšířit chráněná území v rámci sítě Natura 2000

Číslo petice: 0947/2021

Témata: Životní prostředí

Země: Španělsko

Název spolku nebo sdružení: Fundação Montescola

Údaje o předkladateli  

Jméno: X. E.

Shrnutí petice  

Předkladatelé petice uvádějí, že plán rozvoje větrného odvětví Galicie nebyl předmětem posouzení vlivů na životní prostředí, neboť byl původně schválen v roce 1997 a v roce 2002 pozměněn. Tvrdí, že tím byly porušeny platné vnitrostátní právní předpisy (zákon 21/2013 o posuzování vlivů na životní prostředí, který stanoví základ pro posuzování vlivů na životní prostředí u plánů, programů a projektů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí) a evropských právních předpisů (směrnice 2001/42/ES a 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí), jakož i mezinárodní dohody (úmluva z Espoo a Evropská úmluva o krajině). Rovněž litují skutečnosti, že podíl Galicie na síti chráněných oblastí Natura 2000 je jedním z nejnižších ve Španělsku (27 %) a celkově v EU, přičemž je chráněno pouze 11,74 % území. To údajně znamená, že došlo k nedodržení doporučení týkajících se rozšíření, která od roku 2011 vydává Komise. Stručně řečeno, nerozšiřování sítě Natura 2000, scházející strategické posuzování vlivů na životní prostředí týkající se současného plánu pro větrnou energii, množství plánů, které se v současnosti zpracovávají, a nedostatek kontroly v regionu nad oblastmi obsaženými v návrzích na rozšíření sítě ohrožují zachování přírodních oblastí s vysokou environmentální hodnotou a soudržnost samotné sítě Natura 2000.Související informace