Petice č. 0922/2021, kterou předložil Leonardo Fedrigucci, státní příslušnost: Itálie, ve věci své osobní situace s italskou policií a spravedlností (osobní případ)

0 podporovatelů
Status: nepřípustná

Údaje o petici

0922/2021
Název shrnutí: Petice č. 0922/2021, kterou předložil Leonardo Fedrigucci, státní příslušnost: Itálie, ve věci své osobní situace s italskou policií a spravedlností (osobní případ)
Číslo petice: 0922/2021
Témata: Orgány EU,  Bezpečnost,  Vnější vztahy,  Základní práva,  Rovných příležitosti a pohlaví
Země: Itálie

Údaje o předkladateli

Jméno: Leonardo Fedrigucci

Shrnutí petice

Petiční výbor dne 30. září 2021 prohlásil tuto petici za nepřípustnou: nesouvislá argumentace bez jasné vazby na oblast působnosti Evropské unie (seznam č. 3).