Αναφορά αριθ. 0546/2020, της Julia Boehme, σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με την αντιμετώπιση του ποσοστού των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Στοιχεία αναφοράς  

0546/2020

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0546/2020, της Julia Boehme, σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με την αντιμετώπιση του ποσοστού των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός αναφοράς: 0546/2020

Θέματα: Θεμελιώδη δικαιώματα,  Υγεία,  Κοινωνικές υποθέσεις

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Όνομα της ένωσης: Volt Europa & Homeless Entrepreneur

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Julia Boehme

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα απευθύνεται στην Επιτροπή Αναφορών για να καταγγείλει ότι πάνω από 4 εκατομμύρια άστεγοι Ευρωπαίοι αδυνατούν να «μείνουν στο σπίτι» κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ενώ επισημαίνει ότι οι τρέχουσες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ενδεχομένως να οδηγήσουν ακόμα περισσότερους ανθρώπους στον δρόμο. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει κανείς στο περιθώριο, καθώς όλοι πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Αναφέρει αρκετές από τις ορθές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, οι οποίες προσφέρουν την ευκαιρία σε οικονομικούς τομείς που πλήττονται, να επωφεληθούν από τις προσπάθειες στήριξης των αστέγων. Πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να αναλάβουν από κοινού δράση για την εφαρμογή μέτρων στέγασης σε ολόκληρη την Ένωση, διασφαλίζοντας μια στρατηγική που θέτει τη στέγαση ως προτεραιότητα. Η διαδικτυακή έκδοση της αναφοράς καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει τρεις κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.