Tere tulemast petitsioonide veebiportaali! 


Euroopa Parlamendi petitsioonimenetluse eesmärk on tagada Teile võimalus suhelda parlamendiga ja kasutada petitsiooni esitamise õigust. See on üks Euroopa kodanike ja elanike põhiõigusi, mis on olulisel kohal nii Euroopa Liidu toimimise lepingus kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Lissaboni lepingust.

Teie petitsioon võimaldab Euroopa Parlamendil petitsioonikomisjoni vahendusel kontrollida, kuidas ELi õigusakte tegelikkuses ellu viiakse, ja hinnata, kuidas reageerivad Euroopa institutsioonid Teie probleemidele.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP


Tere tulemast petitsioonide veebiportaali 

Euroopa Parlamendi petitsioonimenetluse eesmärk on tagada Teile võimalus suhelda parlamendiga ja kasutada petitsiooni esitamise õigust. See on üks Euroopa kodanike ja elanike põhiõigusi, mis on olulisel kohal nii Euroopa Liidu toimimise lepingus kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.
Transparency and Citizen Engagement in the Fight Against Corruption 

The Committee on Petitions places dialogue with European citizens at the very center of its activity. It is particularly interested in the development of administrative transparency and in preventing and fighting corruption in both the public and private sectors.
LGBTIQ Equality in the EU 

Everybody in the European Union should be safe and free to be themselves. Discrimination against lesbian, gay, bisexual, trans, non-binary, intersex and queer (LGBTIQ) people persists throughout the EU, as shown in several petitions.