Chatbot

Tere tulemast petitsioonide veebiportaali!

Euroopa Parlamendi petitsioonimenetluse eesmärk on tagada Teile võimalus suhelda parlamendiga ja kasutada petitsiooni esitamise õigust. See on üks Euroopa kodanike ja elanike põhiõigusi, mis on olulisel kohal nii Euroopa Liidu toimimise lepingus kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Lissaboni lepingust.

Teie petitsioon võimaldab Euroopa Parlamendil petitsioonikomisjoni vahendusel kontrollida, kuidas ELi õigusakte tegelikkuses ellu viiakse, ja hinnata, kuidas reageerivad Euroopa institutsioonid Teie probleemidele.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Euroopa Parlamendi petitsioonimenetluse eesmärk on tagada Teile võimalus suhelda parlamendiga ja kasutada petitsiooni esitamise õigust. See on üks Euroopa kodanike ja elanike põhiõigusi, mis on olulisel kohal nii Euroopa Liidu toimimise lepingus kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.