Vetoomus nro 0449/2021, N. O., Saksan kansalainen, ihmisoikeusloukkauksista Jordaniassa ja EU:n rahoituksesta  
Vetoomuksen tiedot  

0449/2021

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0449/2021, N. O., Saksan kansalainen, ihmisoikeusloukkauksista Jordaniassa ja EU:n rahoituksesta

Vetoomuksen numero: 0449/2021

Aihe: Aluepolitiikka,  Petokset ja korruptio,  Perussopimus- ja toimielinasiat,  Ulkosuhteet,  Oikeusasiat

Maa: Euroopan unioni

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: N. O.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjän mukaan viime vuosina Jordanian hallinto on lisääntyvässä määrin rajoittanut kansalaistensa ja rauhanomaisten aktivistien perusoikeuksia. Tarkemmin sanottuna vetoomuksen esittäjän mielestä hallitus on lisääntyvässä määrin toiminut oppositiovoimia, mielenosoittajia ja kriittisiä journalisteja vastaan. Hän huomauttaa myös, että Jordaniassa naiset ovat edelleen sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti heikossa asemassa ja että kahdeksan vuoden tauon jälkeen kuolemanrangaistus on ollut jälleen käytössä vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että korruptio ja maan huono hallinto ovat pahentuneet maailmanlaajuisen pandemian seurauksena. Vetoomuksen esittäjä muistuttaa, että unionin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle riippuu oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamisesta. Siksi hän pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko Jordania vielä kelpoinen saamaan taloudellista tukea EU:lta.