Vetoomus nro 0509/2021, Peter Schönberger, Saksan kansalainen, Deutsche Bahn AG:n väitetyistä EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön loukkauksista asemia rakennettaessa  
Vetoomuksen tiedot  

0509/2021

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0509/2021, Peter Schönberger, Saksan kansalainen, Deutsche Bahn AG:n väitetyistä EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön loukkauksista asemia rakennettaessa

Vetoomuksen numero: 0509/2021

Aihe: Kilpailu,  Liikenne

Maa: Saksa

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: Peter Schönberger

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä kehottaa parlamenttia tutkimaan Deutsche Bahn AG:n hankintapolitiikan ja varmistamaan, että se noudattaa EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön sääntöjä rakentaessaan uusia asemarakennuksia. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Saksan liittotasavallan omistamaan Deutsche Bahn AG:hen kuuluvat myös infrastruktuurista vastaavat yhtiöt DB Netz AG ja DB Station & Service AG, jotka harjoittavat yleisen edun mukaista ei-kaupallista toimintaa. Vetoomuksen esittäjän mukaan näihin yhtiöihin sovelletaan EU:n julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä kertoo lisäksi uusien rautatieasemakiinteistöjen rakennustöitä koskevista kolmesta tarjouspyynnöstä, joiden osalta hänen mielestään mainittuja säännöksiä ei ole noudatettu. Hänen mukaansa sen paremmin hankintailmoitusta kuin jälki-ilmoitustakaan Paderborniin ja Ingolstadtiin suunnitelluista uusista rautatieasemakiinteistöistä ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Hamburg-Altonan uuden rautatieaseman rakentamisesta julkaistiin hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus virallisessa lehdessä, mutta hankintailmoitusta kuvattiin harhaanjohtavasti vapaaehtoiseksi, vaikka vetoomuksen esittäjän mukaan EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön soveltamisessa käytetyt kynnysarvot ylittyivät. Vetoomuksen esittäjä väittää lisäksi, ettei hankinnan arvioitua kokonaisarvoa ollut ilmoitettu ja että sopimus myönnettiin tarjoajalle, joka ei ollut osallistunut hankintakilpailuun. Vetoomuksen esittäjän mukaan Hamburg-Altonan uuden rautatieaseman kehittämistä varten järjestetystä suunnittelukilpailusta olisi pitänyt julkaista tarjouskilpailukutsu.