Predstavka br. 1156/2019 koju je podnio Nico Semsrott, njemački državljanin, o preimenovanju vijećnice za plenarne sjednice Europskog parlamenta u Bruxellesu i uspostavi jedinstvenog sjedišta Europskog parlamenta u Bruxellesu

17573 Pružatelji podrške
Status: Zaključena 

Podaci o predstavci Petition is in top ten

1156/2019
Naslov sažetka: Predstavka br. 1156/2019 koju je podnio Nico Semsrott, njemački državljanin, o preimenovanju vijećnice za plenarne sjednice Europskog parlamenta u Bruxellesu i uspostavi jedinstvenog sjedišta Europskog parlamenta u Bruxellesu
Broj predstavke: 1156/2019
Teme: Institucije,  Okoliš – Onečišćenje,  Ustavna pitanja
Država: Belgija,  Luksemburg,  Francuska,  Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke

Ime: European Parliament

Sažetak predstavke

Podnositelj predstavke opisuje kako je Europski parlament na početku svojeg rada u 50-im godinama prošlog stoljeća koristio zgradu Vijeća Europe u Strasbourgu i kako se kasnije odlučio za vlastitu zgradu u Bruxellesu. Međutim putovanje između Bruxellesa i Strasbourga i dalje se nastavilo jer su se države članice dogovorile i Ugovorima (Protokol br. 6.) utvrdile sljedeće: „Sjedište je Europskog parlamenta u Strasbourgu, gdje se održava 12 mjesečnih plenarnih sjednica, uključujući sjednicu koja se odnosi na proračun. Dodatne plenarne sjednice održavaju se u Bruxellesu.” Podnositelj predstavke poziva se na brojne inicijative zastupnika čiji je cilj bila uspostava jedinstvenog sjedišta u Bruxellesu. Ističe da je situacija u kojoj se nalazi Europski parlament specifična jer ne smije sam odlučiti o svojem sjedištu. Kao rješenje predlaže da se vijećnica za plenarne sjednice u Bruxellesu preimenuje i nazove „STRASBOURG“ kako bi se Europski parlament, sastajući se u Bruxellesu, i dalje sastajao u „Strasbourgu“, što bi bilo u skladu s pravnim tekstom. Podnositelj stoga predlaže da se vijećnica u Bruxellesu preimenuje te ističe financijsku i ekološku korist koja bi tako nastala.