Az Asociatia Agent Green nevében eljáró Cătălina Mihaela Rădulescu román állampolgár által benyújtott 0613/2023. számú petíció a Romániában történő illegális barnamedve vadászatról

59 Támogatók
Státusz: Támogatható

A petíció adatai

0613/2023
Összefoglalásban szereplő cím: Az Asociatia Agent Green nevében eljáró Cătălina Mihaela Rădulescu román állampolgár által benyújtott 0613/2023. számú petíció a Romániában történő illegális barnamedve vadászatról
Petíció száma: 0613/2023
Témakörök: Állatjólét,  Környezet,  Környezet - Védelem és megőrzés
Ország: Románia
Szervezet neve: Asociatia Agent Green

A petíció benyújtójának adatai

Név: Catalina Mihaela Radulescu

A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jelzi, hogy a román kormány egy védett faj – nevezetesen a barnamedve – esetében állítólag nem hajtotta végre a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvet (élőhelyvédelmi irányelv). Kifejti, hogy több, 2021 óta elfogadott normatív jogi és jogalkotási aktust, majd egy 2023-as miniszteri rendeletet követően a faj valóban veszélyeztetetté vált, mivel ez utóbbi 486 barnamedve megölését irányozza elő. Bírálja a megőrzési intézkedések állítólagos hiányát, az illegális vadászati gyakorlatokat, valamint a hatásvizsgálat, az emberek és a medvék közti konfliktusokhoz vezető okok kiértékelésének és a 2023-as miniszteri rendelet alapjául szolgáló tanulmány tudományos megalapozottságának hiányát. Továbbá megkérdőjelezi az intervenciós csapatok szakértelmét, amelyek dönthetnek arról, hogy egy medve veszélyes-e és el kell-e távolítani, valamint az ilyen műveletek protokolljáról. Úgy véli, az illegális vadászati tevékenységek és fakitermelési gyakorlatok az emberek és medvék közti konfliktusok fő okai. Továbbá kéri, hogy az illegális vadászat kérdése, valamint az uniós természetvédelmi kötelezettségek román hatóságok általi megszegése uniós szintű kivizsgálásra kerüljön.

Kapcsolódó információk