Lūgumraksts Nr. 1072/2020, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Erich Mähnert, par dažādu pigmentu saglabāšanu Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula)

178201 Atbalstītāji
Statuss: Lieta izbeigta

Informācija par lūgumrakstu Petition is in top ten

1072/2020
Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 1072/2020, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Erich Mähnert, par dažādu pigmentu saglabāšanu Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula)
Lūgumraksta numurs: 1072/2020
Temati: Veselība,  Patērētāju tiesības,  Kultūra un kultūras mantojums,  Konkurence,  Iekšējais tirgus — Preču un pakalpojumu brīva aprite
Valsts: Beļģija,  Austrija,  Vācija,  Eiropas Savienība,  Itālija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati

Vārds, uzvārds/nosaukums: Erich Mähnert

Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ES mēroga aizliegums izmantot Pigment Blue 15:3 un Pigment Green 7 ilgstoši negatīvi ietekmētu Eiropas tetovētāju un pigmenteru ekonomisko konkurētspēju attiecībā pret šo pakalpojumu sniedzējiem ārpus ES un apdraudētu šīs nozares pastāvēšanu. Patērētāji varētu vērsties pie pakalpojumu sniedzējiem ārzemēs vai pāriet pie neprofesionāliem operatoriem. Austrija tiek minēta kā piemērs. Austrijā tetovēšanas/pigmentēšanas pakalpojumu sniegšanu reglamentē daži no stingrākajiem noteikumiem Eiropā. Standarta prakse ir arī izmantot produktus, kas kļūdaini deklarēti kā mākslinieku krāsas. Tādējādi rodas situācija, ka vairs nav jāuzrauga likumā noteiktās minimālās prasības attiecībā uz sterilitāti un robežvērtību atbilstību attiecībā uz organiskiem un neorganiskiem piemaisījumiem, jo atbildība pāriet no ražotāja pie tetovētāja/pigmentera.