Welkom op het portaal voor verzoekschriften 


Dankzij de verzoekschriftprocedure van het Europees Parlement kunt u met het Parlement communiceren en gebruik maken van uw recht van petitie. Dit is een van de grondrechten van alle Europese burgers en ingezetenen dat verankerd is in zowel het Verdrag als het Handvest van de grondrechten. Lees meer in het Verdrag van Lissabon.

Met uw verzoekschrift kan het Parlement, via zijn Commissie verzoekschriften, beoordelen hoe de Europese wetgeving in de praktijk ten uitvoer wordt gelegd, en bekijken in hoeverre de Europese instellingen inspelen op de zorgen van burgers.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP


Welkom op het portaal voor verzoekschriften 

Dankzij de verzoekschriftprocedure van het Europees Parlement kunt u met het Parlement communiceren en gebruik maken van uw recht van petitie. Dit is een van de grondrechten van alle Europese burgers en ingezetenen dat verankerd is in zowel het Verdrag als het Handvest van de grondrechten.
Transparency and Citizen Engagement in the Fight Against Corruption 

The Committee on Petitions places dialogue with European citizens at the very center of its activity. It is particularly interested in the development of administrative transparency and in preventing and fighting corruption in both the public and private sectors.
LGBTIQ Equality in the EU 

Everybody in the European Union should be safe and free to be themselves. Discrimination against lesbian, gay, bisexual, trans, non-binary, intersex and queer (LGBTIQ) people persists throughout the EU, as shown in several petitions.