Chatbot

Welkom op het portaal voor verzoekschriften

Dankzij de verzoekschriftprocedure van het Europees Parlement kunt u met het Parlement communiceren en gebruik maken van uw recht van petitie. Dit is een van de grondrechten van alle Europese burgers en ingezetenen dat verankerd is in zowel het Verdrag als het Handvest van de grondrechten. Lees meer in het Verdrag van Lissabon.

Met uw verzoekschrift kan het Parlement, via zijn Commissie verzoekschriften, beoordelen hoe de Europese wetgeving in de praktijk ten uitvoer wordt gelegd, en bekijken in hoeverre de Europese instellingen inspelen op de zorgen van burgers.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Dankzij de verzoekschriftprocedure van het Europees Parlement kunt u met het Parlement communiceren en gebruik maken van uw recht van petitie. Dit is een van de grondrechten van alle Europese burgers en ingezetenen dat verankerd is in zowel het Verdrag als het Handvest van de grondrechten.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.