Verzoekschrift 0786/2020, ingediend door Marieke Vreeken (Nederlandse nationaliteit), namens Stichting AAP, over de regulering van de handel in en het houden van exotische huisdieren in de Europese Unie via een positieve EU-lijst

2921 Medeondertekenaars
Status: afgesloten

Gegevens verzoekschrift Petition is in top ten

0786/2020
Titel samenvatting: Verzoekschrift 0786/2020, ingediend door Marieke Vreeken (Nederlandse nationaliteit), namens Stichting AAP, over de regulering van de handel in en het houden van exotische huisdieren in de Europese Unie via een positieve EU-lijst
Nummer verzoekschrift: 0786/2020
Onderwerp(en): Gezondheid,  Dierenwelzijn,  Milieu
Land: Europese Unie
Naam vereniging: AAP Animal Advocacy and Protection, Stichting AAP

Gegevens indiener

Naam: Marieke Vreeken

Samenvatting verzoekschrift

Indienster wijst erop dat de huidige COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat de handel in exotische dieren grote risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt, en pleit voor een preventieve strategie om nieuwe uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen. De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 speelt in op de urgente noodzaak om de biodiversiteit en onze ecosystemen te beschermen en te herstellen, teneinde onze maatschappij te beschermen tegen toekomstige ziekten. Indienster benadrukt verder dat de handel in exotische huisdieren in beperkte mate is gereguleerd, en pleit voor een “positieve” lijst met huisdiersoorten die mogen worden verhandeld. Zo worden deze dieren, die meestal niet geschikt zijn om als huisdier te houden, beschermd en wordt de bevolking beschermd tegen de overdracht van ziekten van dier op mens. Indienster wijst erop dat de regelgeving over de soorten zeer sterk verschilt tussen de lidstaten en dat “negatieve” lijsten (niet-toegestane soorten) doorgaans minder doeltreffend zijn dan “positieve” lijsten. Indienster pleit daarom voor de invoering op EU-niveau van een positieve lijst van soorten die mogen worden verhandeld en als huisdier mogen worden gehouden.