Verzoekschrift nr. 1111/2020, ingediend door Vera Staevska (Bulgaarse nationaliteit), namens de Vereniging voor onderzoekspraktijken, “Green Law”-initiatief, over de vermeende gemanipuleerde vermindering van de marktwaardering van geruilde staatseigendommen door de Bulgaarse regering

59 Medeondertekenaars
Status: beschikbaar voor medeondertekenaars

Gegevens verzoekschrift

1111/2020
Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1111/2020, ingediend door Vera Staevska (Bulgaarse nationaliteit), namens de Vereniging voor onderzoekspraktijken, “Green Law”-initiatief, over de vermeende gemanipuleerde vermindering van de marktwaardering van geruilde staatseigendommen door de Bulgaarse regering
Nummer verzoekschrift: 1111/2020
Onderwerp(en): Mededinging,  Landbouw,  Fraude en corruptie
Land: Bulgarije
Naam vereniging: Society for Investigation Practices, “Green Law” initiative

Gegevens indiener

Naam: Vera Staevska

Samenvatting verzoekschrift

In haar besluit betreffende steunregeling SA.26212 (2011/C) en SA.26217 (2011/C) eiste de Europese Commissie dat de Bulgaarse autoriteiten de illegale staatssteun zou terugvorderen die in de periode 2007-2009 werd verleend via 132 bostransacties. De Bulgaarse regering kondigde aan dat eind 2019 40 miljoen EUR aan staatssteun was geregistreerd voor 103 van de transacties. Indienster stelt echter dat een onderzoek van haar eigen deskundigen heeft aangetoond dat de evaluatie van de staatssteun is gebaseerd op beoordelingen die meer dan tien keer lager liggen dan de marktprijs/-waarde van de bossen in 2007-2009. Indienster stelt dat de Bulgaarse regering een vervalste marktwaardering van de bossen heeft uitgevoerd teneinde het terug te vorderen bedrag aan staatssteun aanzienlijk te verlagen en dat zij het aanbod van individuele begunstigden om de swapcontracten nietig te verklaren niet hebben aanvaard. Indienster wijst op de zaak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Kostov e.a. tegen Bulgarije, als een voorbeeld van de praktijk waarbij de marktwaardering van grondeigendom wordt verlaagd.

Gerelateerde informatie