W jakim celu składa się petycję do Parlamentu Europejskiego? 

Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego określono w art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 44 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo to gwarantuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej lub każdej osobie zamieszkałej na terenie państwa członkowskiego możliwość złożenia – indywidualnie lub razem z innymi osobami – petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Każda osoba prawna (przykładowo przedsiębiorstwo, organizacja lub stowarzyszenie) z siedzibą w Unii Europejskiej może również skorzystać z tego prawa.

Petycja może mieć formę skargi, wniosku lub uwagi dotyczącej problemów związanych ze stosowaniem prawa UE bądź apelu do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w konkretnej sprawie. Złożona petycja może zatem dać Parlamentowi Europejskiemu możliwość zwrócenia uwagi na naruszanie praw obywateli europejskich przez państwa członkowskie, władze lokalne lub inne instytucje.