Witamy na portalu petycji 


Celem procedury składania petycji w Parlamencie Europejskim jest zagwarantowanie obywatelom możliwości komunikowania się z Parlamentem i korzystania z prawa do składania petycji, które jest jednym z podstawowych praw wszystkich obywateli i mieszkańców Europy, zapisanym w Traktacie oraz w Karcie praw podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w traktacie lizbońskim.

Dzięki składanym petycjom Parlament, za pośrednictwem Komisji Petycji, może stale weryfikować sposób wdrażania prawodawstwa europejskiego oraz mierzyć zakres, w jakim instytucje europejskie odpowiadają na kwestie będące w centrum zainteresowania obywateli.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP


Witamy na portalu petycji 

Celem procedury składania petycji w Parlamencie Europejskim jest zagwarantowanie obywatelom możliwości komunikowania się z Parlamentem i korzystania z prawa do składania petycji, które jest jednym z podstawowych praw wszystkich obywateli i mieszkańców Europy, zapisanym w Traktacie oraz w Karcie praw podstawowych.
Creation of a European Capital of Small Retail 

The COVID19 crisis and broken supply chains have highlighted the essential role of local traders in neighbourhoods, cities and municipalities. Retail SMEs are crucial for urban and rural local communities as they supply food, services and goods but also offer proximity and are part of the social fabric.
Public Hearing “Discrimination on the grounds of sexual orientation” 

On December 1st 2022, PETI Committee held a public hearing entitled 'Discrimination on the grounds of sexual orientation', in association with LIBE Committee and JURI Committee. This public hearing addressed different forms of discrimination of LGBTI persons in some Member States.