Petícia č. 0922/2021, ktorú predkladá Leonardo Fedrigucci, taliansky štátny príslušník, o jeho osobnej situácii s talianskou políciou a justíciou (osobný prípad)

0 Podporovatelia
Status: neprípustná

Údaje o petícii

0922/2021
Názov zhrnutia: Petícia č. 0922/2021, ktorú predkladá Leonardo Fedrigucci, taliansky štátny príslušník, o jeho osobnej situácii s talianskou políciou a justíciou (osobný prípad)
Číslo petície: 0922/2021
Témy: Bezpečnosť,  Základné práva,  Inštitúcie,  Rovnaké príležitosti a pohlavie,  Vonkajšie vzťahy
Krajina: Taliansko

Údaje o predkladateľovi petície

Meno: Leonardo Fedrigucci

Zhrnutie petície

Výbor pre petície vyhlásil túto petíciu 30. septembra 2021 za neprípustnú: nezrozumiteľná argumentácia s nejasným prepojením na oblasti činnosti Únie (zoznam č. 3).