Chatbot

Oddaja peticije v Evropskem parlamentu

Person submitting a petition to the European Parliament writing on a laptop

Submitting a petition at the European Parliament

Pravica do peticije: Informacijski listi o Evropski uniji in smernice Odbora za peticije

Od začetka veljavnosti Maastrichtske pogodbe imajo vsi državljani Evropske unije ter vsi, ki v njej zakonito bivajo, pravico, da na Evropski parlament naslovijo peticijo v obliki pritožbe ali zahteve glede zadeve, ki sodi na področje delovanja Evropske unije. Odbor za peticije Evropskega parlamenta peticije pregleda, odloči o njihovi dopustnosti ter je zadolžen za njihovo obravnavo.