Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Peticije, naslovljene na Evropski parlament, so priložnost, da komunicirate s to institucijo in uveljavite svojo pravico do vlaganja peticij, ki je kot ena temeljnih pravic evropskih državljanov in prebivalcev zapisana v ustanovni pogodbi in listini o temeljnih pravicah Unije. Več preberite v Lizbonski pogodbi.

Peticije Parlamentu omogočajo, da prek svojega odbora za peticije bdi nad tem, kako se evropska zakonodaja dejansko izvaja, ter ugotavlja, do kolikšne mere se evropske institucije odzivajo na opozorila državljanov.

Odbor za peticije si prizadeva odgovoriti na vse peticije in – če je le mogoče – ustrezno svetovati o problematiki s področja delovanja EU, na katero nas vlagatelji peticij opozorite.

Na tem portalu lahko peticijo oddate elektronsko, potem ko se registrirate z uporabniku prijaznim in znanim postopkom, na njem pa boste našli tudi povzetke o problemih, na katere so opozorili drugi, in informacije o vloženih peticijah. S funkcijo iskanja lahko poiščete zadeve, ki vas zanimajo, in si ogledate, kaj o vprašanjih v zvezi z EU pravijo drugi. Prek našega portala lahko izrazite spletno podporo odprtim peticijam, ki so jih člani Odbora za peticije razglasili kot dopustne.

 

Če želite peticijo oddati v papirni obliki, vam ni treba izpolniti nobenega obrazca, prav tako se vam ni treba držati nobene standardne oblike.

V vsakem primeru mora biti vaša peticija:

  • opremljena z vašim imenom, državljanstvom in stalnim naslovom (če je peticija skupinska, mora biti opremljena z naslovom, državljanstvom in stalnim naslovom vlagatelja ali vsaj prvega podpisnika);
  • podpisana.

 

Priložite ji lahko priloge, vključno s kopijami morebitnih dokazil, ki jih imate.


 

Peticijo pošljite na naslov:

Predsednik Odbora za peticije

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Postopek vlaganja peticij je odprt in pregleden. Številne peticije Odbor za peticije obravnava na svojih sejah (kliknite tukaj, če si želite ogledati odlomke razprave), kjer lahko aktivno sodelujejo tudi vlagatelji peticij.  Ker odbor prejme zelo veliko peticij zelo raznolike narave, o vseh vendarle ne more razpravljati.  Njegovi člani lahko izberejo, da bodo o njih odločali po rednem sistemu politične presoje.

Vlagatelji so vedno obveščeni o posamezni fazi postopka pri obravnavi peticije in od predsednika odbora prejmejo pismo, v katerem jih obvesti o končnem izidu.