Dobrodošli na spletnem portalu za peticije 


Peticije, naslovljene na Evropski parlament, so priložnost, da komunicirate s to institucijo in uveljavite svojo pravico do vlaganja peticij, ki je kot ena temeljnih pravic evropskih državljanov in prebivalcev zapisana v ustanovni pogodbi in listini o temeljnih pravicah Unije. Več preberite v Lizbonski pogodbi.

Peticije Parlamentu omogočajo, da prek svojega odbora za peticije bdi nad tem, kako se evropska zakonodaja dejansko izvaja, ter ugotavlja, do kolikšne mere se evropske institucije odzivajo na opozorila državljanov.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP


Dobrodošli na spletnem portalu za peticije 

Peticije, naslovljene na Evropski parlament, so priložnost, da komunicirate s to institucijo in uveljavite svojo pravico do vlaganja peticij, ki je kot ena temeljnih pravic evropskih državljanov in prebivalcev zapisana v ustanovni pogodbi in listini o temeljnih pravicah Unije.
Transparency and Citizen Engagement in the Fight Against Corruption 

The Committee on Petitions places dialogue with European citizens at the very center of its activity. It is particularly interested in the development of administrative transparency and in preventing and fighting corruption in both the public and private sectors.
LGBTIQ Equality in the EU 

Everybody in the European Union should be safe and free to be themselves. Discrimination against lesbian, gay, bisexual, trans, non-binary, intersex and queer (LGBTIQ) people persists throughout the EU, as shown in several petitions.