Chatbot

Dobrodošli na spletnem portalu za peticije

Peticije, naslovljene na Evropski parlament, so priložnost, da komunicirate s to institucijo in uveljavite svojo pravico do vlaganja peticij, ki je kot ena temeljnih pravic evropskih državljanov in prebivalcev zapisana v ustanovni pogodbi in listini o temeljnih pravicah Unije. Več preberite v Lizbonski pogodbi.

Peticije Parlamentu omogočajo, da prek svojega odbora za peticije bdi nad tem, kako se evropska zakonodaja dejansko izvaja, ter ugotavlja, do kolikšne mere se evropske institucije odzivajo na opozorila državljanov.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Peticije, naslovljene na Evropski parlament, so priložnost, da komunicirate s to institucijo in uveljavite svojo pravico do vlaganja peticij, ki je kot ena temeljnih pravic evropskih državljanov in prebivalcev zapisana v ustanovni pogodbi in listini o temeljnih pravicah Unije.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.