Chatbot

Hur ger jag mitt stöd åt en framställning?

Citizens round dance around European Parliament logo

How do I support a petition?

Användarkonto, sökning, stöd, ej tillgänglig för stöd, tillbakadragande av mitt stöd

Viktigt meddelande:
Framställningar kan stödjas endast efter det att de har offentliggjorts på webbportalen för framställningar.


Steg 1: Användarkonto

Du måste skapa ett användarkonto på PETI-portalen för att kunna lämna in och ge ditt stöd åt framställningar och få information om dem.

Steg 2: Sökning

Sök efter den framställning som du vill ge ditt stöd åt genom att använda antingen vårt formulär "Hitta en framställning" eller sökrutan "quick search" (snabbsökning) som finns på PETI-portalens listrubrik.

Steg 3: Stöd

Om du ställer dig bakom en framställning kan du ge den ditt stöd genom att klicka på " Stöd denna framställning" längst ned på sidan.

Av integritetsskäl är endast det antal personer som stöder en framställning synligt för allmänheten och framställaren.

Steg 4: Framställningen kan inte stödjas

Stödfunktionen är inte tillgänglig för otillåtliga eller avslutade framställningar.

Steg 5: Tillbakadragande av mitt stöd

Du kan när som helst dra tillbaka ditt stöd för en framställning, så länge den är öppen.

Om du gör det kommer du inte att kunna ge denna framställning ditt stöd igen.

Mer detaljerad information