Chatbot

Jag vill lämna in en framställning!

Person clicking on the submit button on a smartphone showing the European Parliament logo

I want to submit a petition!

5 saker som du måste känna till innan du lämnar in en framställning till Europaparlamentet:

Hur, vem, varför, vilket språk och om vad?


Hur lämnar jag in en framställning?

Framställningar kan lämnas in på 2 sätt:

 • Elektroniskt via PETI-portalen.
 • I pappersform via vanlig post.

Vem kan lämna in en framställning?

Medborgare eller personer bosatta i EU

 • Individuellt eller tillsammans med andra.
 • Fysiska och juridiska personer.

Varför bör jag lämna in en framställning?

 • EU:s rättigheter står på spel.
 • För att rapportera om överträdelser av EU-rätten.
 • För att uppmana parlamentet att anta en viss ståndpunkt.

På vilket språk bör jag skriva min framställning?

Framställningar får lämnas in på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Om vad kan jag lämna in en framställning?

Alla frågor som hör till EU:s verksamhetsområde och som berör dig direkt, t.ex.

 • medborgarnas rättigheter
 • miljön
 • konsumentskyddet
 • den inre marknaden
 • den fria rörligheten
 • osv.

Mer detaljerad information