Chatbot

Välkommen till webbportalen för framställningar

Syftet med Europaparlamentets framställningsförfarande är att du ska kunna kommunicera med parlamentet och utöva din rätt att göra framställningar, vilken är en av de grundläggande rättigheterna för unionsmedborgarna och alla personer som är bosatta i unionen. Denna rättighet fastställs både i fördraget och i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Läs gärna mer om detta i Lissabonfördraget.

Med hjälp av din framställning kan parlamentet, via sitt framställningsutskott, över tid kontrollera hur unionslagstiftningen genomförs i praktiken och hur väl unionens institutioner lyssnar på dina synpunkter.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Syftet med Europaparlamentets framställningsförfarande är att du ska kunna kommunicera med parlamentet och utöva din rätt att göra framställningar, vilken är en av de grundläggande rättigheterna för unionsmedborgarna och alla personer som är bosatta i unionen. Denna rättighet fastställs både i fördraget och i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.

Yearly workshops and studies, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions (PETI), examine the progress made concerning disability.