Framställning nr 0112/2022, ingiven av Leif Lundgren, svensk medborgare, om EU:s energiberoende av Ryssland  
Framställningsuppgifter  

0112/2022

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0112/2022, ingiven av Leif Lundgren, svensk medborgare, om EU:s energiberoende av Ryssland

Framställningsnummer: 0112/2022

Ämnesområden: Energifrågor,  Säkerhetsfrågor,  Handelsfrågor

Land: Samtliga EU-länder

Framställaruppgifter  

Namn: Leif Lundgren

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren hävdar att vissa EU-länder är mycket beroende av rysk gas (dvs. Tyskland) och att detta är ett säkerhetshot. Framställaren ifrågasätter förändringen av Tysklands energipolitik från kärnkraft till gasdrivna kraftverk. Nu när kriget i Ukraina är ett faktum föreslår framställaren att man börjar investera i kraftverk i vissa EU-länder som kan användas för att försörja andra EU-länder. Framställaren kommenterar också risken med att köpa teknisk utrustning från Kina eftersom han anser att de kinesiska myndigheterna skulle kunna använda den för att spionera på europeiska intressen.