Framställning nr 0521/2021, ingiven av Margarita Stasinou, grekisk medborgare, om upphandlingsförfarandenas förenlighet med EU-rätten och den obligatoriska vaccinationen mot covid-19 i Grekland  
Framställningsuppgifter  

0521/2021

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0521/2021, ingiven av Margarita Stasinou, grekisk medborgare, om upphandlingsförfarandenas förenlighet med EU-rätten och den obligatoriska vaccinationen mot covid-19 i Grekland

Framställningsnummer: 0521/2021

Ämnesområden: Rättsliga frågor,  Ekonomiska och monetära frågor,  Grundläggande rättigheter,  Sysselsättningsfrågor

Land: Grekland

Framställaruppgifter  

Namn: Μαργαριτα Stasinou

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren tar upp flera frågor om de avtal om städ- och säkerhetstjänster som grekiska offentliga organisationer direkt tilldelar privata uppdragstagare. Hon klagar över att dessa företag inte respekterar de rättsliga arbetsvillkoren och inte uppfyller sina skyldigheter gentemot arbetstagarna när det gäller lön och social trygghet. Hon hävdar också att kostnaden för dessa avtal är mycket högre än om arbetstagarna vore direkt anställda. Hon betonar dessutom att dessa företag ofta anställer personer vars löner subventioneras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom det grekiska partnerskapsavtalet för utvecklingsramen 2014–2020. Hon undrar vilken tillsynsroll och kontrollbefogenhet EU har i dessa situationer.Slutligen klagar hon över bestämmelserna i den grekiska lagstiftningen (lag 4675/20 och lag 4682/20) om obligatorisk vaccination av särskilda kategorier av befolkningen mot covid-19. Hon pekar på de eventuella diskriminerande effekterna av denna politik på grund av de privilegier som ges till vaccinerade personer.