Framställning nr 0693/2020, ingiven av Samuel Ramón Fernández Noguera, spansk medborgare, om striktare åtgärder mot covid-19 i Belgien  
Framställningsuppgifter  

0693/2020

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0693/2020, ingiven av Samuel Ramón Fernández Noguera, spansk medborgare, om striktare åtgärder mot covid-19 i Belgien

Framställningsnummer: 0693/2020

Ämnesområden: Säkerhetsfrågor,  Hälsa

Land: Belgien

Framställaruppgifter  

Namn: Samuel Ramón Fernandez Noguera

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anser att människor i Belgien inte respekterar bestämmelserna om användning av munskydd och fysisk distansering. Framställaren uppger att situationen hanteras dåligt av de belgiska myndigheterna och att de vidtagna åtgärderna bör skärpas.