Framställning nr 0725/2022, ingiven av S.I., fransk medborgare, för CFTC SLJ, om tillämpningen av direktiv 2003/88/EG inom kriminalvården

2 Personer som gett stöd
Status: Öppen för stöd

Framställningsuppgifter

0725/2022
Sammanfattningens titel: Framställning nr 0725/2022, ingiven av S.I., fransk medborgare, för CFTC SLJ, om tillämpningen av direktiv 2003/88/EG inom kriminalvården
Framställningsnummer: 0725/2022
Ämnesområden: Grundläggande rättigheter
Land: Frankrike
Föreningens namn: CFTC SLJ

Framställaruppgifter

Namn: S. I.

Sammanfattning av framställningen

Enligt framställaren arbetar vissa fängelsevakter längre pass än vad som är tillåtet enligt europeisk och nationell lagstiftning. Framställaren hänvisar till direktiven 2003/88/EG och 89/391/EEG och till artikel 31 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt till dekret nr 2000-815 av den 25 augusti 2000 och DAP:s cirkulär nr 054/SD2 av den 2 april 2008 om nationella stadgar för inrättande och förvaltning av personalavdelningen vid tillsyns- och ledningsorganen. Framställaren anser att detta är skadligt för hälsa och säkerhet och orsakar lidande hos fängelsevakterna.