Framställning nr 0725/2022, ingiven av S.I., fransk medborgare, för CFTC SLJ, om tillämpningen av direktiv 2003/88/EG inom kriminalvården  
Framställningsuppgifter  

0725/2022

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0725/2022, ingiven av S.I., fransk medborgare, för CFTC SLJ, om tillämpningen av direktiv 2003/88/EG inom kriminalvården

Framställningsnummer: 0725/2022

Ämnesområden: Grundläggande rättigheter

Land: Frankrike

Föreningens namn: CFTC SLJ

Framställaruppgifter  

Namn: S. I.

Sammanfattning av framställningen  

Enligt framställaren arbetar vissa fängelsevakter längre pass än vad som är tillåtet enligt europeisk och nationell lagstiftning. Framställaren hänvisar till direktiven 2003/88/EG och 89/391/EG och till artikel 31 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt till dekret nr 200-815 av den 25 augusti 2000 och DAP:s cirkulär nr 054/SD2 av den 2 april 2008 om nationella stadgar för inrättande och förvaltning av personalavdelningen vid tillsyns- och ledningsorganen. Framställaren anser att detta är skadligt för hälsa och säkerhet och orsakar lidande hos fängelsevakterna.