Framställning nr 0883/2021, ingiven av G.C., italiensk medborgare, om rättigheter för egenföretagande advokater i Italien  
Framställningsuppgifter  

0883/2021

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0883/2021, ingiven av G.C., italiensk medborgare, om rättigheter för egenföretagande advokater i Italien

Framställningsnummer: 0883/2021

Ämnesområden: Rättsliga frågor,  Grundläggande rättigheter,  Sysselsättningsfrågor,  Den inre marknaden,  Sociala frågor

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: G. C.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anger att en mycket stor procentandel av advokaterna i Italien arbetar för en enda advokatbyrå, men att de trots detta betecknas som egenföretagare och att lagstiftningen således inte skyddar deras rätt till moderskapsledighet, sjukledighet eller semester, fastän de i själva verket är anställda. Han uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa för att få till stånd ett samordnat rättsligt system för advokater som arbetar för en enda advokatbyrå, för att de inte längre ska diskrimineras jämfört med andra advokater inom EU.