Framställning nr 1072/2020, ingiven av Erich Mähnert, österrikisk medborgare, om bibehållande av olika pigment i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)  
Framställningsuppgifter Petition is in top ten  

1072/2020

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1072/2020, ingiven av Erich Mähnert, österrikisk medborgare, om bibehållande av olika pigment i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)

Framställningsnummer: 1072/2020

Ämnesområden: Konkurrensfrågor,  Konsumenternas rättigheter,  Den inre marknaden – fri rörlighet för varor och tjänster,  Kultur- och kulturarvsfrågor,  Hälsa

Land: Österrike,  Tyskland,  Italien,  Europeiska unionen,  Belgien

Framställaruppgifter  

Namn: Erich Mähnert

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppger att ett EU-omfattande förbud mot Pigment Blue 15:3 och Pigment Green 7 skulle ha en långvarig negativ inverkan på europeiska tatuerares och pigmenterares ekonomiska konkurrenskraft gentemot leverantörer av dessa tjänster utanför EU och skulle äventyra denna sektors existens. Konsumenterna skulle kunna vända sig till leverantörer utomlands eller byta till s.k. cowboyaktörer. Österrike nämns som exempel. I Österrike styrs tillhandahållandet av tatuerings-/pigmenteringstjänster av några av de strängaste bestämmelserna i Europa. Det är också gängse praxis att använda produkter som felaktigt betecknats som konstnärsfärger. Detta leder till en situation där de lagstadgade minimikraven för sterilitet och överensstämmelse med tröskelvärde för organiska och oorganiska föroreningar inte längre behöver övervakas, eftersom ansvaret går från tillverkaren till tatueraren/pigmenteraren.Liknande information