Framställning nr 1072/2020, ingiven av Erich Mähnert, österrikisk medborgare, om bibehållande av olika pigment i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)

178201 Personer som gett stöd
Status: Avslutad

Framställningsuppgifter Petition is in top ten

1072/2020
Sammanfattningens titel: Framställning nr 1072/2020, ingiven av Erich Mähnert, österrikisk medborgare, om bibehållande av olika pigment i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)
Framställningsnummer: 1072/2020
Ämnesområden: Hälsa,  Konkurrensfrågor,  Konsumenternas rättigheter,  Kultur- och kulturarvsfrågor,  Den inre marknaden – fri rörlighet för varor och tjänster
Land: Österrike,  Belgien,  Europeiska unionen,  Italien,  Tyskland

Framställaruppgifter

Namn: Erich Mähnert

Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att ett EU-omfattande förbud mot Pigment Blue 15:3 och Pigment Green 7 skulle ha en långvarig negativ inverkan på europeiska tatuerares och pigmenterares ekonomiska konkurrenskraft gentemot leverantörer av dessa tjänster utanför EU och skulle äventyra denna sektors existens. Konsumenterna skulle kunna vända sig till leverantörer utomlands eller byta till s.k. cowboyaktörer. Österrike nämns som exempel. I Österrike styrs tillhandahållandet av tatuerings-/pigmenteringstjänster av några av de strängaste bestämmelserna i Europa. Det är också gängse praxis att använda produkter som felaktigt betecknats som konstnärsfärger. Detta leder till en situation där de lagstadgade minimikraven för sterilitet och överensstämmelse med tröskelvärde för organiska och oorganiska föroreningar inte längre behöver övervakas, eftersom ansvaret går från tillverkaren till tatueraren/pigmenteraren.