Framställning nr 1100/2022, ingiven av Anneli Andersson, svensk medborgare, för NRH Trauma Riks, och undertecknad av ytterligare 6 personer, om genomförandet av direktivet om alternativ tvistlösning i Sverige

27 Personer som gett stöd
Status: Avslutad

Framställningsuppgifter

1100/2022
Sammanfattningens titel: Framställning nr 1100/2022, ingiven av Anneli Andersson, svensk medborgare, för NRH Trauma Riks, och undertecknad av ytterligare 6 personer, om genomförandet av direktivet om alternativ tvistlösning i Sverige
Framställningsnummer: 1100/2022
Ämnesområden: Konsumenternas rättigheter,  Grundläggande rättigheter,  Frågor rörande funktionsnedsättning,  Rättsliga frågor
Land: Sverige
Föreningens namn: NRH Trauma Riks

Framställaruppgifter

Namn: Anneli Andersson

Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot att konsumenternas intressen inte längre skyddas i Sverige och begär en utredning beträffande alternativa tvistlösningsförfaranden för trafikskador. Hon hävdar att Trafikskadenämnden i Sverige inte uppfyller kraven i EU:s direktiv om tvistlösning när det gäller sakkunskap, oberoende, opartiskhet, effektivitet och rättvisa. Hon hävdar att nämnden med tiden alltmer har tagit ställning för försäkringsbolagen. Hon tillägger att den påstått orättvisa hanteringen av konsumenternas försäkringsfordringar särskilt drabbar dem som lider av långvariga allvarliga besvär på grund av nack-, rygg- eller hjärnskador. Enligt henne krävs genomgripande ändringar av de svenska bestämmelserna för att stärka konsumentskyddet i trafikskadeärenden.