Понеделник, 14 Декември 2020 г. - Четвъртък, 17 Декември 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 14 Декември 2020 г.


Вторник, 15 Декември 2020 г.


Сряда, 16 Декември 2020 г.


Четвъртък, 17 Декември 2020 г.

Търсене

Сряда, 11 ноември 2020 г. - Петък, 13 ноември 2020 г.

Брюксел

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия