Мултимедия според разискването

Понеделник, 7 Септември 2015 г.

17:07 - 17:07

Martin Schulz

Роля :

Продължителност

00:00:25

Начало

17:07:13

Край

17:07:38

17:07 - 17:07 Възобновяване на заседанието