Мултимедия според разискването

Сряда, 27 Април 2016 г.

15:05 - 15:06

Martin Schulz

Роля :

Продължителност

00:00:52

Начало

15:05:25

Край

15:06:17

15:05 - 15:06 Възобновяване на сесията

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:35

Начало

15:05:40

Край

15:06:15

15:06 - 15:11 Декларация на председателството

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:05:14

Начало

15:06:05

Край

15:11:19

15:10 - 15:18 Приветствие с добре дошли

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:01:38

Начало

15:10:55

Край

15:12:33

Manfred Weber

Роля : PPE

Продължителност

00:02:05

Начало

15:12:08

Край

15:14:13

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:02:44

Начало

15:13:42

Край

15:16:26

Gabriele Zimmer

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:53

Начало

15:15:59

Край

15:16:52

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:02:01

Начало

15:16:38

Край

15:18:39

15:17 - 15:18 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

15:18 - 15:18 Проверка на пълномощията: вж. протокола

15:18 - 15:18 Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола

15:18 - 15:19 Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

15:19 - 15:19 Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

15:19:07

Край

15:19:24

15:19 - 15:20 Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола

15:19 - 15:41 Ред на работа

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

15:19:58

Край

15:20:12

Gianni Pittella

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

15:20:05

Край

15:21:47

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:22

Начало

15:21:17

Край

15:21:39

David Borrelli

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:38

Начало

15:21:30

Край

15:22:08

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

15:21:54

Край

15:22:14

Daniel Caspary

Роля : PPE

Продължителност

00:01:47

Начало

15:22:04

Край

15:23:51

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

15:23:25

Край

15:23:44

Philippe Lamberts

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:59

Начало

15:23:35

Край

15:24:34

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

15:24:19

Край

15:24:36

Gianni Pittella

Роля : S&D

Продължителност

00:00:52

Начало

15:24:29

Край

15:25:21

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:25:02

Край

15:25:14

David Borrelli

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:21

Начало

15:25:07

Край

15:25:28

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

15:25:19

Край

15:25:32

Manfred Weber

Роля : PPE

Продължителност

00:00:42

Начало

15:25:22

Край

15:26:04

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:31

Начало

15:25:51

Край

15:26:22

Gianni Pittella

Роля : S&D

Продължителност

00:00:22

Начало

15:26:12

Край

15:26:34

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:01:31

Начало

15:26:24

Край

15:27:55

Gianni Pittella

Роля : S&D

Продължителност

00:00:20

Начало

15:27:29

Край

15:27:49

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:57

Начало

15:27:43

Край

15:28:40

Gianni Pittella

Роля : S&D

Продължителност

00:00:23

Начало

15:28:19

Край

15:28:42

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:02:21

Начало

15:28:33

Край

15:30:54

Enrique Guerrero Salom

Роля : S&D

Продължителност

00:01:45

Начало

15:30:28

Край

15:32:13

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:22

Начало

15:31:47

Край

15:32:09

Malin Björk

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:58

Начало

15:32:00

Край

15:32:58

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:23

Начало

15:32:43

Край

15:33:06

Ryszard Antoni Legutko

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

15:32:56

Край

15:34:27

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:48

Начало

15:34:00

Край

15:34:48

Sophia in 't Veld

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:31

Начало

15:34:40

Край

15:35:11

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:35:04

Край

15:35:16

Esteban González Pons

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

15:35:09

Край

15:36:40

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

15:36:13

Край

15:36:31

Enrique Guerrero Salom

Роля : S&D

Продължителност

00:01:11

Начало

15:36:23

Край

15:37:34

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:01:47

Начало

15:37:16

Край

15:39:03

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:51

Начало

15:38:37

Край

15:40:28

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:01:14

Начало

15:39:59

Край

15:41:13

15:41 - 17:17 Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (разискване)

Martin Schulz

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

15:40:57

Край

15:41:14

Georgi Pirinski

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:17

Начало

15:41:21

Край

15:45:38

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:23

Начало

15:45:25

Край

15:45:48

Werner Hoyer

Роля : EIB

Продължителност

00:07:27

Начало

15:45:42

Край

15:53:09

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:18

Начало

15:53:03

Край

15:53:21

Pierre Moscovici

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:08:00

Начало

15:53:12

Край

16:01:12

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:00:46

Край

16:01:01

Daniele Viotti

Роля : BUDG

Продължителност

00:01:59

Начало

16:00:53

Край

16:02:52

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

16:02:25

Край

16:02:42

Dimitrios Papadimoulis

Роля : ECON

Продължителност

00:02:06

Начало

16:02:33

Край

16:04:39

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

16:04:12

Край

16:04:32

Ivan Jakovčić

Роля : REGI

Продължителност

00:01:34

Начало

16:04:22

Край

16:05:56

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:28

Начало

16:05:30

Край

16:05:58

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:00:45

Начало

16:05:45

Край

16:06:30

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:35

Начало

16:06:17

Край

16:06:52

Ivan Jakovčić

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:33

Начало

16:06:29

Край

16:07:02

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:06:53

Край

16:07:08

Brian Hayes

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:19

Начало

16:07:05

Край

16:09:24

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:31

Начало

16:09:18

Край

16:09:49

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : Въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:25

Начало

16:09:43

Край

16:10:08

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

16:10:00

Край

16:10:11

Brian Hayes

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:42

Начало

16:10:09

Край

16:10:51

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

16:10:46

Край

16:10:58

Liadh Ní Riada

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:48

Начало

16:10:49

Край

16:11:37

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:11:24

Край

16:11:37

Brian Hayes

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:01:02

Начало

16:11:33

Край

16:12:35

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

16:12:28

Край

16:12:45

Bill Etheridge

Роля : Въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:38

Начало

16:12:42

Край

16:13:20

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

16:13:13

Край

16:13:22

Brian Hayes

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:50

Начало

16:13:19

Край

16:14:09

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:22

Начало

16:14:04

Край

16:14:26

Inés Ayala Sender

Роля : S&D

Продължителност

00:03:19

Начало

16:14:17

Край

16:17:36

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:22

Начало

16:17:10

Край

16:17:32

Edouard Ferrand

Роля : ENF

Продължителност

00:00:32

Начало

16:17:23

Край

16:17:55

Inés Ayala Sender

Роля : S&D

Продължителност

00:01:27

Начало

16:17:45

Край

16:19:12

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:30

Начало

16:17:47

Край

16:18:17

Antonio Tajani

Роля : Председател

Продължителност

00:00:31

Начало

16:18:30

Край

16:19:01

Ryszard Czarnecki

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:14

Начало

16:18:56

Край

16:20:10

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:35

Начало

16:20:01

Край

16:20:36

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:00:48

Начало

16:20:24

Край

16:21:12

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

16:20:59

Край

16:21:10

Ryszard Czarnecki

Роля : ECR

Продължителност

00:00:54

Начало

16:21:04

Край

16:21:58

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:21:42

Край

16:21:57

Miguel Viegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:32

Начало

16:21:49

Край

16:23:21

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

16:22:52

Край

16:23:04

Bart Staes

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:32

Начало

16:22:57

Край

16:24:29

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:24:02

Край

16:24:17

Jane Collins

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:18

Начало

16:24:13

Край

16:26:31

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:26:25

Край

16:26:38

Barbara Kappel

Роля : ENF

Продължителност

00:01:57

Начало

16:26:29

Край

16:28:26

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:25

Начало

16:27:52

Край

16:28:17

Zoltán Balczó

Роля : NI

Продължителност

00:02:03

Начало

16:28:06

Край

16:30:09

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:29:43

Край

16:29:56

Petri Sarvamaa

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

16:29:53

Край

16:31:36

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:31:29

Край

16:31:42

Isabelle Thomas

Роля : S&D

Продължителност

00:02:59

Начало

16:31:34

Край

16:34:33

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

16:34:07

Край

16:34:21

Sander Loones

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

16:34:12

Край

16:35:52

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

16:35:24

Край

16:35:36

Luke Ming Flanagan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:17

Начало

16:35:34

Край

16:36:51

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

16:36:45

Край

16:36:59

Molly Scott Cato

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:07

Начало

16:36:54

Край

16:38:01

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

16:37:55

Край

16:38:09

Bernard Monot

Роля : ENF

Продължителност

00:01:13

Начало

16:38:00

Край

16:39:13

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:38:56

Край

16:39:11

Ingeborg Gräßle

Роля : PPE

Продължителност

00:02:13

Начало

16:39:03

Край

16:41:16

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:40:50

Край

16:41:05

Bogusław Liberadzki

Роля : S&D

Продължителност

00:02:34

Начало

16:40:55

Край

16:43:29

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:43:03

Край

16:43:18

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

16:43:10

Край

16:44:47

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:44:21

Край

16:44:34

Liadh Ní Riada

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

16:44:27

Край

16:46:03

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

16:45:37

Край

16:45:54

Ernest Urtasun

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:35

Начало

16:45:46

Край

16:47:21

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:25

Начало

16:46:55

Край

16:47:20

Inés Ayala Sender

Роля : S&D

Продължителност

00:00:35

Начало

16:47:10

Край

16:47:45

Ernest Urtasun

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:22

Начало

16:47:33

Край

16:47:55

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

16:47:43

Край

16:47:55

Laurenţiu Rebega

Роля : ENF

Продължителност

00:01:34

Начало

16:47:49

Край

16:49:23

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

16:48:57

Край

16:49:11

Maria Spyraki

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

16:49:03

Край

16:51:06

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:23

Начало

16:50:40

Край

16:51:03

Ivana Maletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

16:50:54

Край

16:52:26

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

16:52:00

Край

16:52:11

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

16:52:05

Край

16:53:38

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

16:53:11

Край

16:53:28

Igor Šoltes

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:40

Начало

16:53:20

Край

16:55:00

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:19

Начало

16:54:34

Край

16:54:53

Rosa D'Amato

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:44

Начало

16:54:45

Край

16:56:29

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

16:55:59

Край

16:56:15

Marco Valli

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:44

Начало

16:56:07

Край

16:57:51

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

16:57:25

Край

16:57:45

Pierre Moscovici

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:07:23

Начало

16:57:35

Край

17:04:58

Adina-Ioana Vălean

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

17:04:32

Край

17:04:52

Werner Hoyer

Роля : EIB

Продължителност

00:07:44

Начало

17:04:47

Край

17:12:31

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

17:12:29

Край

17:12:37

Georgi Pirinski

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:16

Начало

17:12:36

Край

17:16:52

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:19

Начало

17:16:42

Край

17:17:01

17:17 - 19:37 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (разискване)

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:35

Начало

17:17:08

Край

17:17:43

Martina Dlabajová

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:52

Начало

17:17:38

Край

17:22:30

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

17:22:00

Край

17:22:17

Claudia Schmidt

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:50

Начало

17:22:11

Край

17:27:01

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:24

Начало

17:26:29

Край

17:26:53

Markus Pieper

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:27

Начало

17:26:41

Край

17:31:08

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

17:30:41

Край

17:30:54

Ryszard Czarnecki

Роля : Докладчик

Продължителност

00:03:10

Начало

17:30:53

Край

17:34:03

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

17:33:56

Край

17:34:11

Anders Primdahl Vistisen

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:45

Начало

17:34:02

Край

17:38:47

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:27

Начало

17:38:18

Край

17:38:45

Monica Macovei

Роля : Докладчик

Продължителност

00:06:55

Начало

17:38:34

Край

17:45:29

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

17:45:02

Край

17:45:18

Derek Vaughan

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:20

Начало

17:45:11

Край

17:50:31

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

17:50:23

Край

17:50:38

Marian-Jean Marinescu

Роля : Докладчик

Продължителност

00:06:27

Начало

17:50:28

Край

17:56:55

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:21

Начало

17:56:26

Край

17:56:47

Jeanine Hennis-Plasschaert

Роля : Présidente en exercice du Conseil

Продължителност

00:07:17

Начало

17:56:42

Край

18:03:59

Mairead McGuinness

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

18:03:52

Край

18:04:12

Kristalina Georgieva

Роля : Vice-présidente de la Commission

Продължителност

00:08:31

Начало

18:04:11

Край

18:12:42

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:23

Начало

18:12:35

Край

18:12:58

Vítor Caldeira

Роля : C.Auditors

Продължителност

00:04:50

Начало

18:12:49

Край

18:17:39

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

18:17:33

Край

18:17:48

Cristian Dan Preda

Роля : AFET

Продължителност

00:01:57

Начало

18:17:40

Край

18:19:37

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

18:19:08

Край

18:19:23

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : Rap avis DEVE

Продължителност

00:01:33

Начало

18:19:20

Край

18:20:53

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

18:20:45

Край

18:20:56

David Casa

Роля : EMPL

Продължителност

00:01:35

Начало

18:20:49

Край

18:22:24

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

18:21:55

Край

18:22:10

Massimiliano Salini

Роля : TRAN

Продължителност

00:02:05

Начало

18:22:00

Край

18:24:05

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

18:23:38

Край

18:23:54

Ivana Maletić

Роля : REGI

Продължителност

00:01:49

Начало

18:23:44

Край

18:25:33

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

18:25:05

Край

18:25:22

Paolo De Castro

Роля : AGRI

Продължителност

00:01:45

Начало

18:25:12

Край

18:26:57

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

18:26:31

Край

18:26:45

Yana Toom

Роля : Rap avis CULT

Продължителност

00:01:16

Начало

18:26:41

Край

18:27:57

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

18:27:49

Край

18:28:09

Pascal Durand

Роля : Rap avis AFET

Продължителност

00:01:06

Начало

18:28:04

Край

18:29:10

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

18:29:04

Край

18:29:18

Inés Ayala Sender

Роля : TRAN

Продължителност

00:02:06

Начало

18:29:09

Край

18:31:15

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

18:30:47

Край

18:31:02

Markus Ferber

Роля : ECON

Продължителност

00:01:49

Начало

18:30:52

Край

18:32:41

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

18:32:15

Край

18:32:29

José Blanco López

Роля : PECH

Продължителност

00:01:00

Начало

18:32:20

Край

18:33:20

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

18:33:02

Край

18:33:19

Joachim Zeller

Роля : PPE

Продължителност

00:02:22

Начало

18:33:10

Край

18:35:32

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:34

Начало

18:35:05

Край

18:35:39

Georgi Pirinski

Роля : S&D

Продължителност

00:02:48

Начало

18:35:17

Край

18:38:05

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:21

Начало

18:37:35

Край

18:37:56

Zbigniew Kuźmiuk

Роля : ECR

Продължителност

00:01:56

Начало

18:37:44

Край

18:39:40

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:18

Начало

18:39:12

Край

18:39:30

Martina Dlabajová

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:06

Начало

18:39:20

Край

18:41:26

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

18:40:59

Край

18:41:12

Rina Ronja Kari

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:05

Начало

18:41:04

Край

18:43:09

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

18:42:42

Край

18:43:02

Igor Šoltes

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:41

Начало

18:42:49

Край

18:44:30

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

18:44:03

Край

18:44:17

Marco Valli

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:10

Начало

18:44:09

Край

18:46:19

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

18:45:53

Край

18:46:07

Louis Aliot

Роля : ENF

Продължителност

00:01:27

Начало

18:45:58

Край

18:47:25

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

18:46:59

Край

18:47:12

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:02:31

Начало

18:47:02

Край

18:49:33

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:24

Начало

18:49:00

Край

18:49:24

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:02:08

Начало

18:49:12

Край

18:51:20

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

18:50:49

Край

18:51:05

Bogusław Liberadzki

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

18:50:54

Край

18:52:30

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

18:52:03

Край

18:52:17

Gerben-Jan Gerbrandy

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:55

Начало

18:52:08

Край

18:55:03

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:37

Начало

18:52:48

Край

18:53:25

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:27

Начало

18:54:35

Край

18:55:02

Bogusław Liberadzki

Роля : S&D

Продължителност

00:00:45

Начало

18:54:50

Край

18:55:35

Gerben-Jan Gerbrandy

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:01:00

Начало

18:55:27

Край

18:56:27

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:22

Начало

18:56:16

Край

18:56:38

Inés Ayala Sender

Роля : Въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:21

Начало

18:56:30

Край

18:56:51

Gerben-Jan Gerbrandy

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:31

Начало

18:56:50

Край

18:57:21

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

18:57:14

Край

18:57:26

Benedek Jávor

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:40

Начало

18:57:17

Край

18:58:57

Sylvie Guillaume

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

18:58:30

Край

18:58:41

Gerolf Annemans

Роля : ENF

Продължителност

00:01:08

Начало

18:58:34

Край

18:59:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

18:59:23

Край

18:59:44

Tamás Deutsch

Роля : PPE

Продължителност

00:02:23

Начало

18:59:34

Край

19:01:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:22

Начало

19:01:27

Край

19:01:49

Miroslav Poche

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

19:01:35

Край

19:03:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:26

Начало

19:02:59

Край

19:03:25

Michael Theurer

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:05

Начало

19:03:02

Край

19:05:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

19:04:39

Край

19:04:57

Petri Sarvamaa

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

19:04:52

Край

19:06:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

19:06:28

Край

19:06:44

Karin Kadenbach

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

19:06:36

Край

19:08:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

19:07:43

Край

19:07:58

Nedzhmi Ali

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:35

Начало

19:07:55

Край

19:09:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

19:09:23

Край

19:09:37

Ingeborg Gräßle

Роля : PPE

Продължителност

00:02:14

Начало

19:09:29

Край

19:11:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:32

Начало

19:11:04

Край

19:11:36

Andrey Novakov

Роля : PPE

Продължителност

00:02:00

Начало

19:11:24

Край

19:13:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:34

Начало

19:12:57

Край

19:13:31

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

19:13:19

Край

19:14:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

19:14:26

Край

19:14:37

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

19:14:31

Край

19:16:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

19:15:38

Край

19:15:57

Barbara Kappel

Роля : ENF

Продължителност

00:01:40

Начало

19:15:49

Край

19:17:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:22

Начало

19:16:57

Край

19:17:19

Stanislav Polčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

19:17:10

Край

19:18:41

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

19:18:15

Край

19:18:31

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:04

Начало

19:18:29

Край

19:19:33

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:24

Начало

19:19:27

Край

19:19:51

Vítor Caldeira

Роля : C.Auditors

Продължителност

00:03:33

Начало

19:19:47

Край

19:23:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

19:23:14

Край

19:23:33

Kristalina Georgieva

Роля : Vice-présidente de la Commission

Продължителност

00:02:50

Начало

19:23:27

Край

19:26:17

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:24

Начало

19:26:11

Край

19:26:35

Martina Dlabajová

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:55

Начало

19:26:26

Край

19:29:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

19:28:55

Край

19:29:07

Claudia Schmidt

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:12

Начало

19:29:00

Край

19:30:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

19:29:54

Край

19:30:14

Markus Pieper

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:48

Начало

19:30:05

Край

19:32:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:23

Начало

19:32:21

Край

19:32:44

Ryszard Czarnecki

Роля : Докладчик

Продължителност

00:03:31

Начало

19:32:34

Край

19:36:05

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

19:35:39

Край

19:35:58

Anders Primdahl Vistisen

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:50

Начало

19:35:48

Край

19:37:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

19:37:10

Край

19:37:30

19:37 - 20:20 Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (разискване)

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:34

Начало

19:37:42

Край

19:38:16

Elena Valenciano

Роля : Автор

Продължителност

00:03:04

Начало

19:38:06

Край

19:41:10

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:24

Начало

19:40:41

Край

19:41:05

Enrique Guerrero Salom

Роля : Автор

Продължителност

00:03:19

Начало

19:40:50

Край

19:44:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:30

Начало

19:43:33

Край

19:44:03

Jeanine Hennis-Plasschaert

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:05:32

Начало

19:43:51

Край

19:49:23

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:37

Начало

19:48:56

Край

19:49:33

Cristian Dan Preda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

19:49:15

Край

19:51:01

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

19:50:35

Край

19:50:54

Pier Antonio Panzeri

Роля : S&D

Продължителност

00:02:35

Начало

19:50:45

Край

19:53:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

19:52:52

Край

19:53:08

Mark Demesmaeker

Роля : ECR

Продължителност

00:02:38

Начало

19:53:00

Край

19:55:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

19:55:11

Край

19:55:26

Charles Goerens

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:29

Начало

19:55:18

Край

19:57:47

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

19:57:21

Край

19:57:36

Kateřina Konečná

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:02

Начало

19:57:27

Край

19:59:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

19:59:02

Край

19:59:23

Barbara Lochbihler

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:10

Начало

19:59:16

Край

20:01:26