Мултимедия според разискването

Вторник, 29 Май 2018 г.

09:07 - 09:07

Rainer Wieland

Роля :

Продължителност

00:00:18

Начало

09:07:14

Край

09:07:32

09:07 - 09:07 Откриване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

09:07:22

Край

09:07:42

09:07 - 11:06 Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (разискване)

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

09:07:41

Край

09:07:51

Monika Panayotova

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:03:57

Начало

09:07:45

Край

09:11:42

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

09:11:16

Край

09:11:33

Günther Oettinger

Роля : Commissioner

Продължителност

00:14:58

Начало

09:11:25

Край

09:26:23

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

09:25:55

Край

09:26:14

Jan Olbrycht

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:12

Начало

09:26:06

Край

09:28:18

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

09:27:51

Край

09:28:12

Ashley Fox

Роля : ECR

Продължителност

00:00:47

Начало

09:28:06

Край

09:28:53

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:23

Начало

09:28:40

Край

09:29:03

Jan Olbrycht

Роля : PPE

Продължителност

00:00:37

Начало

09:28:53

Край

09:29:30

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:27

Начало

09:29:22

Край

09:29:49

Maria João Rodrigues

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:05

Начало

09:29:44

Край

09:31:49

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

09:31:43

Край

09:31:59

Zbigniew Kuźmiuk

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:09

Начало

09:31:50

Край

09:33:59

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

09:33:33

Край

09:33:52

Gérard Deprez

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:26

Начало

09:33:41

Край

09:36:07

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

09:35:40

Край

09:36:00

Jordi Solé

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:06

Начало

09:35:50

Край

09:37:56

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

09:37:30

Край

09:37:51

Nigel Farage

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:53

Начало

09:37:47

Край

09:39:40

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:26

Начало

09:39:34

Край

09:40:00

Lara Comi

Роля : PPE

Продължителност

00:00:51

Начало

09:39:50

Край

09:40:41

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

09:40:20

Край

09:40:30

Nigel Farage

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:44

Начало

09:40:22

Край

09:41:06

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

09:40:53

Край

09:41:12

Marco Zanni

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:37

Начало

09:41:03

Край

09:42:40

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:26

Начало

09:42:15

Край

09:42:41

Maria João Rodrigues

Роля : Въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:18

Начало

09:42:35

Край

09:42:53

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

09:42:48

Край

09:42:59

Marco Zanni

Роля : ENF

Продължителност

00:00:49

Начало

09:42:50

Край

09:43:39

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

09:43:27

Край

09:43:43

Steven Woolfe

Роля : NI

Продължителност

00:01:40

Начало

09:43:34

Край

09:45:14

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:28

Начало

09:44:47

Край

09:45:15

David Coburn

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:51

Начало

09:45:06

Край

09:45:57

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

09:45:39

Край

09:45:52

Steven Woolfe

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:32

Начало

09:45:46

Край

09:46:18

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:25

Начало

09:46:12

Край

09:46:37

Janusz Lewandowski

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

09:46:25

Край

09:48:28

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:27

Начало

09:48:02

Край

09:48:29

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:00:26

Начало

09:48:17

Край

09:48:43

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:35

Начало

09:48:40

Край

09:49:15

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:00:30

Начало

09:49:06

Край

09:49:36

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

09:49:25

Край

09:49:40

Janusz Lewandowski

Роля : PPE

Продължителност

00:00:33

Начало

09:49:30

Край

09:50:03

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

09:49:53

Край

09:50:10

Eider Gardiazabal Rubial

Роля : S&D

Продължителност

00:02:41

Начало

09:50:02

Край

09:52:43

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

09:52:18

Край

09:52:35

Sander Loones

Роля : ECR

Продължителност

00:02:08

Начало

09:52:26

Край

09:54:34

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

09:54:08

Край

09:54:29

Liisa Jaakonsaari

Роля : S&D

Продължителност

00:00:36

Начало

09:54:17

Край

09:54:53

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

09:54:42

Край

09:54:58

Sander Loones

Роля : ECR

Продължителност

00:00:47

Начало

09:54:49

Край

09:55:36

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

09:55:23

Край

09:55:38

Jean Arthuis

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:34

Начало

09:55:29

Край

09:58:03

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

09:57:37

Край

09:57:57

Paul Rübig

Роля : Въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:34

Начало

09:57:55

Край

09:58:29

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

09:58:23

Край

09:58:33

Jean Arthuis

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:48

Начало

09:58:25

Край

09:59:13

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

09:59:01

Край

09:59:18

Helga Trüpel

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:10

Начало

09:59:14

Край

10:00:24

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

10:00:18

Край

10:00:30

Younous Omarjee

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:29

Начало

10:00:23

Край

10:01:52

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

10:01:26

Край

10:01:40

Marco Valli

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:38

Начало

10:01:32

Край

10:03:10

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

10:02:45

Край

10:03:02

Harald Vilimsky

Роля : ENF

Продължителност

00:01:18

Начало

10:02:58

Край

10:04:16

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

10:04:12

Край

10:04:28

José Manuel Fernandes

Роля : PPE

Продължителност

00:02:08

Начало

10:04:20

Край

10:06:28

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:35

Начало

10:06:07

Край

10:06:42

Isabelle Thomas

Роля : S&D

Продължителност

00:03:17

Начало

10:06:30

Край

10:09:47

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

10:09:22

Край

10:09:36

Anneli Jäätteenmäki

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:40

Начало

10:09:29

Край

10:11:09

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:39

Начало

10:10:41

Край

10:11:20

Xabier Benito Ziluaga

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:57

Начало

10:10:49

Край

10:12:46

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

10:12:21

Край

10:12:37

Rolandas Paksas

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:45

Начало

10:12:28

Край

10:14:13

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:27

Начало

10:13:42

Край

10:14:09

Marcus Pretzell

Роля : ENF

Продължителност

00:01:13

Начало

10:13:53

Край

10:15:06

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

10:15:01

Край

10:15:17

Marian-Jean Marinescu

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

10:15:08

Край

10:16:47

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

10:16:28

Край

10:16:44

Daniele Viotti

Роля : S&D

Продължителност

00:01:55

Начало

10:16:35

Край

10:18:30

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

10:18:02

Край

10:18:17

Marie-Pierre Vieu

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:12

Начало

10:18:09

Край

10:19:21

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

10:19:04

Край

10:19:23

Jörg Meuthen

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:57

Начало

10:19:16

Край

10:20:13

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

10:20:07

Край

10:20:20

Françoise Grossetête

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

10:20:12

Край

10:21:48

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:22

Начало

10:21:23

Край

10:21:45

Jens Geier

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

10:21:35

Край

10:23:18

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

10:23:10

Край

10:23:29

Ingeborg Gräßle

Роля : PPE

Продължителност

00:01:12

Начало

10:23:21

Край

10:24:33

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

10:24:26

Край

10:24:46

Lefteris Christoforou

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

10:24:35

Край

10:26:13

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

10:25:49

Край

10:26:06

Albert Deß

Роля : PPE

Продължителност

00:01:10

Начало

10:26:00

Край

10:27:10

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

10:27:04

Край

10:27:16

Krišjānis Kariņš

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

10:27:08

Край

10:28:45

Rainer Wieland

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

10:28:19

Край

10:28:38

Roberta Metsola

Роля : PPE

Продължителност

00:01:19

Начало

10:28:33

Край

10:29:52

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

10:29:45

Край

10:29:58

Elisabetta Gardini

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:29:50

Край

10:31:24

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

10:30:57

Край

10:31:12

Czesław Adam Siekierski

Роля : PPE

Продължителност

00:02:02

Начало

10:31:02

Край

10:33:04

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:36

Начало

10:32:17

Край

10:32:53

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

10:32:40

Край

10:34:25

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:43

Начало

10:33:55

Край

10:34:38

Georgios Kyrtsos

Роля : PPE

Продължителност

00:01:17

Начало

10:34:25

Край

10:35:42

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

10:35:24

Край

10:35:37

John Howarth

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

10:35:34

Край

10:36:49

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:08

Начало

10:36:40

Край

10:36:48

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:28

Начало

10:36:43

Край

10:38:11

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

10:37:44

Край

10:37:56

Jan Huitema

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:30

Начало

10:37:49

Край

10:39:19

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

10:38:52

Край

10:39:04

Liadh Ní Riada

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:44

Начало

10:38:56

Край

10:40:40

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

10:40:09

Край

10:40:28

Francisco José Millán Mon

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

10:40:20

Край

10:41:58

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

10:41:29

Край

10:41:45

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:40

Начало

10:41:37

Край

10:43:17

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

10:42:45

Край

10:43:03

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

10:42:55

Край

10:44:32

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

10:44:05

Край

10:44:19

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

10:44:11

Край

10:45:47

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

10:45:18

Край

10:45:33

Ivana Maletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

10:45:26

Край

10:47:01

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

10:46:34

Край

10:46:54

Costas Mavrides

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

10:46:44

Край

10:48:24

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

10:47:51

Край

10:48:10

Lara Comi

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

10:48:00

Край

10:49:36

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

10:49:10

Край

10:49:21

Jean-Paul Denanot

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:49:13

Край

10:50:44

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

10:50:18

Край

10:50:34

Günther Oettinger

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:10:21

Начало

10:50:31

Край

11:00:52

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:27

Начало

11:00:45

Край

11:01:12

Monika Panayotova

Роля : Présidente en exercice du Conseil

Продължителност

00:03:57

Начало

11:00:53

Край

11:04:50

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:33

Начало

11:04:44

Край

11:05:17

Jean Arthuis

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:01

Начало

11:04:52

Край

11:05:53

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:24

Начало

11:05:46

Край

11:06:10

11:06 - 12:05 Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:47

Начало

11:06:08

Край

11:06:55

Elisabeth Morin-Chartier

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:37

Начало

11:06:43

Край

11:11:20

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

11:10:52

Край

11:11:07

Agnes Jongerius

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:05

Начало

11:11:03

Край

11:15:08

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

11:14:56

Край

11:15:14

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:43

Начало

11:15:11

Край

11:18:54

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

11:18:39

Край

11:18:56

Richard Sulík

Роля : IMCO

Продължителност

00:01:38

Начало

11:18:48

Край

11:20:26

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

11:20:00

Край

11:20:13

Jean-Marie Cavada

Роля : JURI

Продължителност

00:01:34

Начало

11:20:06

Край

11:21:40

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

11:21:09

Край

11:21:23

David Casa

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:33

Начало

11:21:15

Край

11:22:48

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:27

Начало

11:22:18

Край

11:22:45

Marita Ulvskog

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:22:24

Край

11:24:03

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

11:23:36

Край

11:23:49

Anthea McIntyre

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:28

Начало

11:23:41

Край

11:26:09

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

11:25:23

Край

11:25:44

Martina Dlabajová

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:40

Начало

11:25:38

Край

11:28:18

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

11:27:45

Край

11:28:03

Terry Reintke

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:47

Начало

11:27:59

Край

11:29:46

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

11:29:39

Край

11:29:50

Rina Ronja Kari

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:58

Начало

11:29:43

Край

11:31:41

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

11:31:14

Край

11:31:27

Rosa D'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:35

Начало

11:31:20

Край

11:32:55

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

11:32:27

Край

11:32:39

Dominique Martin

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:06

Начало

11:32:32

Край

11:34:38

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

11:34:10

Край

11:34:20

Sotirios Zarianopoulos

Роля : NI

Продължителност

00:01:43

Начало

11:34:22

Край

11:36:05

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

11:35:31

Край

11:35:45

Jeroen Lenaers

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

11:35:34

Край

11:37:03

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

11:36:36

Край

11:36:47

Guillaume Balas

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

11:36:40

Край

11:38:21

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

11:37:48

Край

11:38:08

Ulrike Trebesius

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

11:37:59

Край

11:39:32

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

11:39:05

Край

11:39:17

Karima Delli

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:39

Начало

11:39:10

Край

11:40:49

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:23

Начало

11:40:16

Край

11:40:39

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:37

Начало

11:40:30

Край

11:42:07

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

11:41:37

Край

11:41:54

Danuta Jazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

11:41:45

Край

11:43:19

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

11:42:52

Край

11:43:02

Emilian Pavel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

11:42:55

Край

11:44:37

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:25

Начало

11:44:02

Край

11:44:27

Czesław Hoc

Роля : ECR

Продължителност

00:01:41

Начало

11:44:13

Край

11:45:54

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

11:45:19

Край

11:45:40

Igor Šoltes

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:38

Начало

11:45:28

Край

11:47:06

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

11:46:37

Край

11:46:56

Thomas Mann

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

11:46:47

Край

11:48:20

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

11:47:54

Край

11:48:05

Michael Detjen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:08

Начало

11:48:03

Край

11:49:11

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

11:49:04

Край

11:49:16

Zdzisław Krasnodębski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

11:49:09

Край

11:50:44

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

11:50:18

Край

11:50:34

Javi López

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

11:50:25

Край

11:51:57

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

11:51:26

Край

11:51:47

Siôn Simon

Роля : S&D

Продължителност

00:01:04

Начало

11:51:43

Край

11:52:47

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

11:52:40

Край

11:52:50

Evelyn Regner

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:52:44

Край

11:54:23

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:33

Начало

11:53:51

Край

11:54:24

Tom Vandenkendelaere

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

11:54:10

Край

11:55:48

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:37

Начало

11:55:17

Край

11:55:54

Jude Kirton-Darling

Роля : S&D

Продължителност

00:01:07

Начало

11:55:31

Край

11:56:38

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:21

Начало

11:56:32

Край

11:56:53

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

11:56:38

Край

11:58:16

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:28

Начало

11:57:47

Край

11:58:15

João Pimenta Lopes

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:33

Начало

11:57:59

Край

11:59:32

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

11:59:09

Край

11:59:21

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:52

Начало

11:59:21

Край

12:01:13

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

12:01:07

Край

12:01:23

Elisabeth Morin-Chartier

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:42

Начало

12:01:15

Край

12:02:57

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

12:02:29

Край

12:02:43

Agnes Jongerius

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:34

Начало

12:02:31

Край

12:05:05

Sylvie Guillaume

Роля : President

Продължителност

00:00:29

Начало

12:04:36

Край

12:05:05

12:08 - 12:09

Antonio Tajani

Роля :

Продължителност

00:00:35

Начало

12:08:40

Край

12:09:15

12:09 - 12:10 Декларация на председателството

Antonio Tajani

Роля : President

Продължителност

00:01:45

Начало

12:09:05

Край

12:10:50

12:10 - 12:27 Тържествено заседание

Antonio Tajani

Роля : President

Продължителност

00:03:35

Начало

12:10:26

Край

12:14:01

Alpha Condé

Роля : President of the Republic of Guinea

Продължителност

00:12:33

Начало

12:13:36

Край

12:26:09

Antonio Tajani

Роля : President

Продължителност

00:02:00

Начало

12:25:50

Край

12:27:50

12:28 - 12:28

Pavel Telička

Роля :

Продължителност

00:00:14

Начало

12:28:45

Край

12:28:59

12:28 - 12:33 Възобновяване на заседанието

Pavel Telička

Роля : President

Продължителност

00:00:23

Начало

12:28:55

Край

12:29:18

Bruno Gollnisch

Роля : NI

Продължителност

00:01:34

Начало

12:29:14

Край

12:30:48

Pavel Telička

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

12:30:20

Край

12:30:37

László Tőkés

Роля : PPE

Продължителност

00:00:14

Начало

12:30:45

Край

12:30:59

Pavel Telička

Роля : President

Продължителност

00:00:33

Начало

12:30:53

Край

12:31:26

Ignazio Corrao

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:41

Начало

12:31:31

Край

12:32:12

Pavel Telička

Роля : President

Продължителност

00:00:55

Начало

12:31:56

Край

12:32:51

12:33 - 12:44 Време за гласуване

Pavel Telička

Роля : President

Продължителност

00:00:08

Начало

12:33:19

Край

12:33:27

12:33 - 12:33 Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:33

Начало

12:33:25

Край

12:33:58

12:33 - 12:33 Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:23

Начало

12:33:33

Край

12:33:56

12:33 - 12:34 Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:28

Начало

12:33:48

Край

12:34:16

12:34 - 12:34 Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:24

Начало

12:34:07

Край

12:34:31

12:34 - 12:34 Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:25

Начало

12:34:23

Край

12:34:48

12:34 - 12:35 Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:24

Начало

12:34:40

Край

12:35:04

12:35 - 12:35 Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:23

Начало

12:34:56

Край

12:35:19

12:35 - 12:35 Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:26

Начало

12:35:11

Край

12:35:37

12:35 - 12:38 Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:41

Начало

12:35:33

Край

12:36:14

AnjaHazekamp

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:44

Начало

12:36:14

Край

12:36:58

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:01:56

Начало

12:36:56

Край

12:38:52

12:38 - 12:39 Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

12:38:52

Край

12:39:01

DominiqueMartin

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:15

Начало

12:39:01

Край

12:39:16

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:44

Начало

12:39:13

Край

12:39:57

12:39 - 12:40 Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:32

Начало

12:39:52

Край

12:40:24

12:40 - 12:41 Устойчиви финанси (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:25

Начало

12:40:19

Край

12:40:44

DanutaJazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:03

Начало

12:40:39

Край

12:41:42

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:20

Начало

12:41:15

Край

12:41:35

12:41 - 12:44 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (гласуване)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:01:14

Начало

12:41:35

Край

12:42:49

PatriziaToia

Роля : S&D

Продължителност

00:01:05

Начало

12:42:45

Край

12:43:50

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:52

Начало

12:43:43

Край

12:44:35

12:44 - 13:18 Обяснение на вот

Pavel Telička

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

12:44:24

Край

12:44:36

12:44 - 12:50 Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

12:44:29

Край

12:44:46

RosaD'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:51

Начало

12:44:43

Край

12:47:34

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:02:53

Начало

12:44:46

Край

12:47:39

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:04

Начало

12:47:19

Край

12:48:23

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

12:48:17

Край

12:48:28

Maria LidiaSenra Rodríguez

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

12:48:21

Край

12:49:58

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

12:49:31

Край

12:49:46

12:49 - 13:02 Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)

MarcoZullo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:37

Начало

12:49:41

Край

12:51:18

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

12:50:51

Край

12:51:00

MiguelViegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

12:50:54

Край

12:52:30

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

12:52:03

Край

12:52:14

FrancisZammit Dimech

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

12:52:07

Край

12:53:46

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:08

Начало

12:53:20

Край

12:53:28

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

12:53:25

Край

12:55:00

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:08

Начало

12:54:34

Край

12:54:42

EstefaníaTorres Martínez

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:42

Начало

12:54:37

Край

12:56:19

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:08

Начало

12:55:52

Край

12:56:00

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:30

Начало

12:55:55

Край

12:57:25

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:08

Начало

12:56:58

Край

12:57:06

ZoltánBalczó

Роля : NI

Продължителност

00:01:34

Начало

12:57:01

Край

12:58:35

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

12:58:09

Край

12:58:18

CsabaSógor

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

12:58:16

Край

12:59:45

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:08

Начало

12:59:19

Край

12:59:27

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:10

Начало

12:59:28

Край

13:00:38

BranislavŠkripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

13:00:34

Край

13:02:12

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

13:01:46

Край

13:02:01

13:01 - 13:03 Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

13:01:48

Край

13:02:00

SanderLoones

Роля : ECR

Продължителност

00:01:39

Начало

13:01:54

Край

13:03:33

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:22

Начало

13:03:03

Край

13:03:25

13:03 - 13:16 Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

13:03:08

Край

13:03:26

YounousOmarjee

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:32

Начало

13:03:19

Край

13:04:51

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

13:04:26

Край

13:04:40

Marie-PierreVieu

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:30

Начало

13:04:33

Край

13:06:03

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

13:05:38

Край

13:05:48

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

13:05:45

Край

13:07:21

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

13:06:54

Край

13:07:10

RoryPalmer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

13:07:05

Край

13:08:20

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

13:08:09

Край

13:08:18

JasenkoSelimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:29

Начало

13:08:15

Край

13:09:44

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

13:09:18

Край

13:10:50

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

13:10:23

Край

13:10:32

AdamSzejnfeld

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

13:10:26

Край

13:12:09

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

13:11:38

Край

13:11:47

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

13:11:43

Край

13:13:14

JanZahradil

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

13:12:50

Край

13:14:23

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

13:13:56

Край

13:14:06

CsabaSógor

Роля : PPE

Продължителност

00:01:07

Начало

13:14:05

Край

13:15:12

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

13:15:05

Край

13:15:18

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:30

Начало

13:15:12

Край

13:16:42

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

13:16:15

Край

13:16:27

13:16 - 13:18 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

13:16:18

Край

13:16:31

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:44

Начало

13:16:25

Край

13:18:09

PavelTelička

Роля : President

Продължителност

00:00:06

Начало

13:17:43

Край

13:17:49

13:17 - 13:17 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Pavel Telička

Роля : President

Продължителност

00:00:03

Начало

13:17:52

Край

13:17:55

15:00 - 15:00

Mairead McGuinness

Роля :

Продължителност

00:00:08

Начало

15:00:01

Край

15:00:09

15:00 - 15:00 Възобновяване на заседанието

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:03

Начало

15:00:18

Край

15:00:21

15:00 - 15:00 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

15:00:17

Край

15:00:32

15:00 - 15:01 Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността): вж. протокола

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:37

Начало

15:00:29

Край

15:01:06

15:01 - 16:13 Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:26

Начало

15:01:07

Край

15:01:33

Johannes Hahn

Роля : for VPC/HR

Продължителност

00:04:59

Начало

15:01:33

Край

15:06:32

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

15:06:25

Край

15:06:43

Cristian Dan Preda

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:03

Начало

15:06:32

Край

15:08:35

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

15:08:08

Край

15:08:23

Elena Valenciano

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:38

Начало

15:08:16

Край

15:10:54

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

15:10:28

Край

15:10:44

Geoffrey Van Orden

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:59

Начало

15:10:40

Край

15:12:39

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:10

Начало

15:12:33

Край

15:12:43

Hilde Vautmans

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:29

Начало

15:12:36

Край

15:15:05

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

15:14:39

Край

15:14:54

Keith Taylor

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:15

Начало

15:14:47

Край

15:17:02

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

15:16:36

Край

15:16:50

Neoklis Sylikiotis

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:15

Начало

15:16:43

Край

15:18:58

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

15:18:32

Край

15:18:50

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : Въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:40

Начало

15:18:52

Край

15:19:32

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

15:19:20

Край

15:19:29

Neoklis Sylikiotis

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:53

Начало

15:19:26

Край

15:20:19

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

15:20:01

Край

15:20:18

Mario Borghezio

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:57

Начало

15:20:12

Край

15:22:09

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:38

Начало

15:21:34

Край

15:22:12

Zoltán Balczó

Роля : NI

Продължителност

00:01:49

Начало

15:22:10

Край

15:23:59

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:23:19

Край

15:23:31

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Роля : PPE

Продължителност

00:02:08

Начало

15:23:24

Край

15:25:32

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:17

Начало

15:25:05

Край

15:25:22

Pier Antonio Panzeri

Роля : S&D

Продължителност

00:02:22

Начало

15:25:14

Край

15:27:36

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:16

Начало

15:27:03

Край

15:27:19

Anders Primdahl Vistisen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:39

Начало

15:27:12

Край

15:28:51

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:28:25

Край

15:28:37

Frédérique Ries

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:43

Начало

15:28:30

Край

15:30:13

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

15:29:45

Край

15:29:56

Pascal Durand

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:42

Начало

15:29:50

Край

15:31:32

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:31:04

Край

15:31:16

Patrick Le Hyaric

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:31

Начало

15:31:09

Край

15:32:40

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

15:32:13

Край

15:32:26

Marcus Pretzell

Роля : ENF

Продължителност

00:01:31

Начало

15:32:18

Край

15:33:49

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:18

Начало

15:33:21

Край

15:33:39

Takis Hadjigeorgiou

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:40

Начало

15:33:36

Край

15:34:16

Marcus Pretzell

Роля : Отговор на въпрос, поставен с вдигане на синя карта

Продължителност

00:00:40

Начало

15:34:08

Край

15:34:48

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:34:43

Край

15:34:55

Sotirios Zarianopoulos

Роля : NI

Продължителност

00:01:48

Начало

15:34:52

Край

15:36:40

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

15:36:09

Край

15:36:23

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:01:50

Начало

15:36:21

Край

15:38:11

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

15:38:05

Край

15:38:18

Marita Ulvskog

Роля : S&D

Продължителност

00:02:26

Начало

15:38:11

Край

15:40:37

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:24

Начало

15:40:11

Край

15:40:35

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:01:02

Начало

15:40:27

Край

15:41:29

Marita Ulvskog

Роля : S&D

Продължителност

00:00:59

Начало

15:41:11

Край

15:42:10

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:27

Начало

15:41:56

Край

15:42:23

Ivo Vajgl

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:41

Начало

15:42:15

Край

15:43:56

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

15:43:29

Край

15:43:44

Florent Marcellesi

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:36

Начало

15:43:35

Край

15:45:11

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:44:45

Край

15:44:57

Sofia Sakorafa

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:48

Начало

15:44:49

Край

15:46:37

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:12

Начало

15:46:11

Край

15:46:23

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:02:06

Начало

15:46:18

Край

15:48:24

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

15:47:58

Край

15:48:09

Enrique Guerrero Salom

Роля : S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

15:48:02

Край

15:49:46

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:15

Начало

15:49:18

Край

15:49:33

Mirosław Piotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

15:49:27

Край

15:51:07

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

15:50:41

Край

15:50:52

Ángela Vallina

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:39

Начало

15:50:49

Край

15:52:28

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:14

Начало

15:52:02

Край

15:52:16

Eugen Freund

Роля : S&D

Продължителност

00:01:11

Начало

15:52:14

Край

15:53:25

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

15:53:18

Край

15:53:29

Branislav Škripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:18

Начало

15:53:27

Край

15:54:45

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:09

Начало

15:54:39

Край

15:54:48

Martina Michels

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:56

Начало

15:54:42

Край

15:56:38

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:25

Начало

15:56:03

Край

15:56:28

Zdzisław Krasnodębski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

15:56:19

Край

15:57:57

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:13

Начало

15:57:31

Край

15:57:44

Bas Belder

Роля : ECR

Продължителност

00:01:44

Начало

15:57:37

Край

15:59:21

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:19

Начало

15:58:59

Край

15:59:18

Laima Liucija Andrikienė

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

15:59:14

Край

16:00:46

Mairead McGuinness

Роля : President

Продължителност

00:00:11

Начало

16:00:17

Край

16:00:28