Мултимедия според разискването

Четвъртък, 14 Май 2020 г.

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Роля : Predseda

Продължителност

00:00:17

Начало

09:01:16

Край

09:01:33

09:01 - 09:02 Откриване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : Predseda

Продължителност

00:01:04

Начало

09:01:26

Край

09:02:30

09:02 - 09:03 Промяна в дневния ред: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : Predseda

Продължителност

00:01:11

Начало

09:02:15

Край

09:03:26

09:03 - 09:09 Обявяване на резултатите от гласуването

Rainer Wieland

Роля : Predseda

Продължителност

00:06:49

Начало

09:03:10

Край

09:09:59

09:09 - 09:30 Законодателство относно извънредните ситуации в Унгария и неговото въздействие върху принципите на правовата държава и основните права (разискване)

Rainer Wieland

Роля : Predseda

Продължителност

00:00:24

Начало

09:09:34

Край

09:09:58

Nikolina Brnjac

Роля : Présidente en exercice du Conseil

Продължителност

00:03:58

Начало

09:09:55

Край

09:13:53

Rainer Wieland

Роля : Predseda

Продължителност

00:00:13

Начало

09:13:47

Край

09:14:00

Věra Jourová

Роля : Podpredsedníčka Komisie

Продължителност

00:07:37

Начало

09:13:56

Край

09:21:33