Мултимедия според разискването

Сряда, 16 Септември 2020 г.

09:09 - 09:10

Pedro Silva Pereira

Роля : Председател

Продължителност

00:00:41

Начало

09:09:35

Край

09:10:16

09:10 - 09:10 Откриване на заседанието

Pedro Silva Pereira

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

09:10:16

Край

09:10:32

09:10 - 09:22 Обявяване на резултатите от гласуването