Мултимедия според разискването

Сряда, 14 Септември 2022 г.

09:03 - 09:04

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:26

Начало

09:03:34

Край

09:04:00

09:04 - 09:04

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

09:04:00

Край

09:04:10

09:04 - 12:53 Състоянието на Съюза (разискване)

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:02:01

Начало

09:04:10

Край

09:06:11

Ursula von der Leyen

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:21:02

Начало

09:06:11

Край

09:27:13

Ursula von der Leyen

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:04:10

Начало

09:27:13

Край

09:31:23

Ursula von der Leyen

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:06:47

Начало

09:31:23

Край

09:38:10

Ursula von der Leyen

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:04:25

Начало

09:38:10

Край

09:42:35

Ursula von der Leyen

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:21:14

Начало

09:42:35

Край

10:03:49

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

10:03:49

Край

10:04:03

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:07:28

Начало

10:04:06

Край

10:11:34

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

10:11:34

Край

10:11:43

Iratxe García Pérez

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:05:52

Начало

10:11:43

Край

10:17:35

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

10:17:34

Край

10:17:50

Stéphane Séjourné

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:07:34

Начало

10:17:50

Край

10:25:24

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

10:25:18

Край

10:25:28

Ska Keller

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:07:39

Начало

10:25:29

Край

10:33:08

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

10:33:05

Край

10:33:16

Marco Zanni

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:05:11

Начало

10:33:14

Край

10:38:25

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

10:38:21

Край

10:38:28

Raffaele Fitto

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:05:35

Начало

10:38:27

Край

10:44:02

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

10:44:01

Край

10:44:08

Manon Aubry

Роля : au nom du groupe The Left

Продължителност

00:06:47

Начало

10:44:07

Край

10:50:54

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

10:50:54

Край

10:51:02

Tamás Deutsch

Роля : NI

Продължителност

00:02:25

Начало

10:51:01

Край

10:53:26

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

10:53:22

Край

10:53:28

Ursula von der Leyen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:28

Начало

10:53:27

Край

10:58:55

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

10:58:51

Край

10:58:59

Mikuláš Bek

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:04:53

Начало

10:58:59

Край

11:03:52

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

11:03:49

Край

11:03:57

Siegfried Mureşan

Роля : PPE

Продължителност

00:02:23

Начало

11:03:56

Край

11:06:19

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

11:06:19

Край

11:06:31

Simona Bonafè

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

11:06:30

Край

11:08:04

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:08:03

Край

11:08:08

Malik Azmani

Роля : Renew

Продължителност

00:02:35

Начало

11:08:07

Край

11:10:42

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

11:10:41

Край

11:10:51

Jordi Solé

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:53

Начало

11:10:50

Край

11:12:43

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:12:42

Край

11:12:46

Jordan Bardella

Роля : ID

Продължителност

00:01:56

Начало

11:12:45

Край

11:14:41

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

11:14:40

Край

11:14:47

Beata Szydło

Роля : ECR

Продължителност

00:03:04

Начало

11:14:46

Край

11:17:50

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

11:17:49

Край

11:17:56

Malin Björk

Роля : The Left

Продължителност

00:02:29

Начало

11:17:55

Край

11:20:24

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

11:20:18

Край

11:20:29

Tiziana Beghin

Роля : NI

Продължителност

00:01:24

Начало

11:20:29

Край

11:21:53

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

11:21:52

Край

11:22:01

Frances Fitzgerald

Роля : PPE

Продължителност

00:01:15

Начало

11:22:00

Край

11:23:15

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:23:14

Край

11:23:19

Alex Agius Saliba

Роля : S&D

Продължителност

00:01:27

Начало

11:23:18

Край

11:24:45

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

11:24:44

Край

11:24:50

Dita Charanzová

Роля : Renew

Продължителност

00:01:17

Начало

11:24:49

Край

11:26:06

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:26:05

Край

11:26:09

David Cormand

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:26

Начало

11:26:08

Край

11:27:34

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:27:33

Край

11:27:37

Gunnar Beck

Роля : ID

Продължителност

00:01:47

Начало

11:27:36

Край

11:29:23

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:29:22

Край

11:29:27

Roberts Zīle

Роля : ECR

Продължителност

00:01:47

Начало

11:29:26

Край

11:31:13

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

11:31:12

Край

11:31:32

Maria Grapini

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:01:00

Начало

11:31:31

Край

11:32:31

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:03

Начало

11:32:30

Край

11:32:33

Roberts Zīle

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:36

Начало

11:32:33

Край

11:33:09

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

11:33:07

Край

11:33:13

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Роля : NI

Продължителност

00:01:17

Начало

11:33:12

Край

11:34:29

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:34:27

Край

11:34:31

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:47

Начало

11:34:30

Край

11:36:17

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:36:14

Край

11:36:19

Pedro Marques

Роля : S&D

Продължителност

00:01:22

Начало

11:36:18

Край

11:37:40

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:37:40

Край

11:37:45

Nicola Beer

Роля : Renew

Продължителност

00:01:25

Начало

11:37:45

Край

11:39:10

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:03

Начало

11:39:09

Край

11:39:12

Heidi Hautala

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:25

Начало

11:39:11

Край

11:40:36

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:40:35

Край

11:40:40

Gerolf Annemans

Роля : ID

Продължителност

00:01:22

Начало

11:40:40

Край

11:42:02

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:42:01

Край

11:42:05

Robert Roos

Роля : ECR

Продължителност

00:01:43

Начало

11:42:05

Край

11:43:48

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:43:45

Край

11:43:50

Carles Puigdemont i Casamajó

Роля : NI

Продължителност

00:01:13

Начало

11:43:49

Край

11:45:02

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:45:01

Край

11:45:05

Daniel Caspary

Роля : PPE

Продължителност

00:01:20

Начало

11:45:04

Край

11:46:24

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:46:23

Край

11:46:28

Heléne Fritzon

Роля : S&D

Продължителност

00:01:07

Начало

11:46:27

Край

11:47:34

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:47:33

Край

11:47:37

Guy Verhofstadt

Роля : Renew

Продължителност

00:02:17

Начало

11:47:36

Край

11:49:53

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:49:52

Край

11:49:56

Jaak Madison

Роля : ID

Продължителност

00:01:31

Начало

11:49:55

Край

11:51:26

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:51:25

Край

11:51:30

Martin Sonneborn

Роля : NI

Продължителност

00:01:26

Начало

11:51:29

Край

11:52:55

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

11:52:51

Край

11:53:01

Angelika Niebler

Роля : PPE

Продължителност

00:01:24

Начало

11:53:00

Край

11:54:24

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

11:54:23

Край

11:54:27

Gabriele Bischoff

Роля : S&D

Продължителност

00:01:14

Начало

11:54:26

Край

11:55:40

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

11:55:39

Край

11:55:44

Adrián Vázquez Lázara

Роля : Renew

Продължителност

00:01:16

Начало

11:55:43

Край

11:56:59

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

11:56:56

Край

11:57:02

Harald Vilimsky

Роля : ID

Продължителност

00:01:24

Начало

11:57:01

Край

11:58:25

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

11:58:24

Край

11:58:32

Milan Uhrík

Роля : NI

Продължителност

00:01:19

Начало

11:58:31

Край

11:59:50

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

11:59:49

Край

11:59:56

Andrzej Halicki

Роля : PPE

Продължителност

00:02:10

Начало

11:59:55

Край

12:02:05

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:03

Начало

12:02:04

Край

12:02:07

Rovana Plumb

Роля : S&D

Продължителност

00:01:11

Начало

12:02:06

Край

12:03:17

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

12:03:15

Край

12:03:21

Dacian Cioloş

Роля : Renew

Продължителност

00:01:51

Начало

12:03:21

Край

12:05:12

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

12:05:10

Край

12:05:16

Ioan-Rareş Bogdan

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

12:05:15

Край

12:07:00

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

12:06:55

Край

12:07:04

Biljana Borzan

Роля : S&D

Продължителност

00:01:14

Начало

12:07:03

Край

12:08:17

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:03

Начало

12:08:16

Край

12:08:19

Ilhan Kyuchyuk

Роля : Renew

Продължителност

00:01:27

Начало

12:08:18

Край

12:09:45

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

12:09:44

Край

12:09:48

Dolors Montserrat

Роля : PPE

Продължителност

00:01:15

Начало

12:09:48

Край

12:11:03

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

12:11:02

Край

12:11:08

Andreas Schieder

Роля : S&D

Продължителност

00:01:22

Начало

12:11:07

Край

12:12:29

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:18

Начало

12:12:20

Край

12:12:38

François-Xavier Bellamy

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

12:12:35

Край

12:14:06

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

12:14:03

Край

12:14:09

Javier Moreno Sánchez

Роля : S&D

Продължителност

00:01:28

Начало

12:14:09

Край

12:15:37

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

12:15:34

Край

12:15:40

Angelika Winzig

Роля : PPE

Продължителност

00:01:15

Начало

12:15:39

Край

12:16:54

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

12:16:53

Край

12:16:58

Brando Benifei

Роля : S&D

Продължителност

00:01:19

Начало

12:16:57

Край

12:18:16

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

12:18:15

Край

12:18:19

Andrey Kovatchev

Роля : PPE

Продължителност

00:01:21

Начало

12:18:18

Край

12:19:39

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

12:19:34

Край

12:19:42

Jens Geier

Роля : S&D

Продължителност

00:00:57

Начало

12:19:41

Край

12:20:38

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

12:20:36

Край

12:20:40

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

12:20:39

Край

12:22:05

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

12:22:00

Край

12:22:07

Christel Schaldemose

Роля : S&D

Продължителност

00:01:16

Начало

12:22:06

Край

12:23:22

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

12:23:20

Край

12:23:25

Benoît Lutgen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:52

Начало

12:23:24

Край

12:25:16

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

12:25:15

Край

12:25:28

Maria Spyraki

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:47

Начало

12:25:26

Край

12:26:13

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

12:26:12

Край

12:26:17

Benoît Lutgen

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:01:03

Начало

12:26:12

Край

12:27:15

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

12:27:12

Край

12:27:18

Agnes Jongerius

Роля : S&D

Продължителност

00:01:16

Начало

12:27:18

Край

12:28:34

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

12:28:31

Край

12:28:47

Maria Walsh

Роля : PPE

Продължителност

00:01:07

Начало

12:28:46

Край

12:29:53

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

12:29:52

Край

12:30:06

Margarida Marques

Роля : S&D

Продължителност

00:01:10

Начало

12:30:05

Край

12:31:15

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

12:31:13

Край

12:31:18

Hilde Vautmans

Роля : Renew

Продължителност

00:01:14

Начало

12:31:18

Край

12:32:32

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

12:32:29

Край

12:32:39

Reinhard Bütikofer

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:15

Начало

12:32:38

Край

12:33:53

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

12:33:48

Край

12:34:01

Dimitrios Papadimoulis

Роля : The Left

Продължителност

00:01:33

Начало

12:34:00

Край

12:35:33

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

12:35:28

Край

12:35:43

Ursula von der Leyen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:58

Начало

12:35:41

Край

12:41:39

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

12:41:33

Край

12:41:48

Tamás Deutsch

Роля : NI

Продължителност

00:01:35

Начало

12:41:48

Край

12:43:23

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

12:43:08

Край

12:43:28

Manon Aubry

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:24

Начало

12:43:27

Край

12:44:51

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

12:44:49

Край

12:45:01

Beata Szydło

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:56

Начало

12:45:00

Край

12:45:56

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

12:45:40

Край

12:45:45

Marco Campomenosi

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:24

Начало

12:45:44

Край

12:47:08

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

12:47:02

Край

12:47:08

Ska Keller

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:53

Начало

12:47:07

Край

12:48:00

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

12:47:57

Край

12:48:02

Stéphane Séjourné

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:34

Начало

12:48:01

Край

12:49:35

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:25

Начало

12:49:23

Край

12:49:48

Iratxe García Pérez

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:58

Начало

12:49:43

Край

12:50:41

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

12:50:38

Край

12:50:45

Manfred Weber

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:15

Начало

12:50:43

Край

12:52:58

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:01:39

Начало

12:52:07

Край

12:53:46

12:53 - 12:56 Състав на Парламента

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:42

Начало

12:53:46

Край

12:54:28

Terry Reintke

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:51

Начало

12:54:27

Край

12:55:18

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:01:19

Начало

12:55:10

Край

12:56:29

12:56 - 13:01 Време за гласуване

Roberta Metsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

12:56:30

Край

12:56:40

12:56 - 13:01 Енергийна ефективност (преработен текст) (A9-0221/2022 - Niels Fuglsang) (гласуване)

RobertaMetsola

Роля : Председател

Продължителност

00:04:14

Начало

12:56:40

Край

13:00:54

NielsFuglsang

Роля : S&D

Продължителност

00:00:28

Начало

13:00:54

Край

13:01:22

RobertaMetsola

Роля : Председател

Продължителност

00:00:29

Начало

13:01:21

Край

13:01:50

13:01 - 13:02 Поправкa (член 241 от Правилника за дейността)(продължение)

Rainer Wieland

Роля : Председател

Продължителност

00:00:19

Начало

13:01:51

Край

13:02:10

13:02 - 13:02 Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : Председател

Продължителност

00:00:24

Начало

13:02:10

Край

13:02:34

13:02 - 13:38 Време за гласуване (suite)

Rainer Wieland

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

13:02:35

Край

13:02:40

13:02 - 13:03 Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз (A9-0325/2021 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) (гласуване)

RainerWieland

Роля : Председател

Продължителност

00:00:28

Начало

13:02:40

Край

13:03:08

13:03 - 13:25 Директива за енергията от възобновяеми източници (A9-0208/2022 - Markus Pieper) (гласуване)

RainerWieland

Роля : Председател

Продължителност

00:21:24

Начало

13:03:08

Край

13:24:32

MarkusPieper

Роля : PPE

Продължителност

00:00:21

Начало

13:24:30

Край

13:24:51

RainerWieland

Роля : Председател

Продължителност

00:00:26

Начало

13:24:49

Край

13:25:15

13:25 - 13:37 Обновено партньорство с държавите от южното съседство – Нова програма за Средиземноморието (A9-0220/2022 - Antonio López-Istúriz White) (гласуване)

RainerWieland

Роля : Председател

Продължителност

00:12:28

Начало

13:25:15

Край

13:37:43

13:37 - 13:38 Новият европейски „Баухаус“ (A9-0213/2022 - Christian Ehler, Marcos Ros Sempere) (гласуване)

RainerWieland

Роля : Председател

Продължителност

00:00:56

Начало

13:37:43

Край

13:38:39

13:41 - 13:41

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

13:41:09

Край

13:41:14

13:41 - 13:42

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:01:00

Начало

13:41:14

Край

13:42:14

13:42 - 13:42 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:26

Начало

13:42:14

Край

13:42:40

13:42 - 15:42 Наличие на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът (разискване)

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:19

Начало

13:42:40

Край

13:42:59

Gwendoline Delbos-Corfield

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:56

Начало

13:42:57

Край

13:47:53

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:01:05

Начало

13:47:50

Край

13:48:55

Didier Reynders

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:08:17

Начало

13:48:50

Край

13:57:07

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:18

Начало

13:57:06

Край

13:57:24

Włodzimierz Cimoszewicz

Роля : AFCO

Продължителност

00:01:21

Начало

13:57:23

Край

13:58:44

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

13:58:38

Край

13:58:54

Isabel Wiseler-Lima

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:28

Начало

13:58:51

Край

14:01:19

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

14:01:17

Край

14:01:28

Bettina Vollath

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:24

Начало

14:01:25

Край

14:03:49

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

14:03:46

Край

14:03:57

Ramona Strugariu

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:01:51

Начало

14:03:55

Край

14:05:46

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

14:05:42

Край

14:05:51

Daniel Freund

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:57

Начало

14:05:49

Край

14:07:46

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

14:07:44

Край

14:07:56

Jean-Paul Garraud

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:02:02

Начало

14:07:55

Край

14:09:57

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

14:09:53

Край

14:10:04

Jadwiga Wiśniewska

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:34

Начало

14:10:02

Край

14:11:36

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:25

Начало

14:11:25

Край

14:11:50

Malin Björk

Роля : au nom du groupe The Left

Продължителност

00:01:57

Начало

14:11:50

Край

14:13:47

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

14:13:47

Край

14:13:57

Balázs Hidvéghi

Роля : NI

Продължителност

00:01:25

Начало

14:13:56

Край

14:15:21

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

14:15:18

Край

14:15:31

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:58

Начало

14:15:28

Край

14:17:26

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

14:17:26

Край

14:17:37

László Trócsányi

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:01:07

Начало

14:17:37

Край

14:18:44

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:28

Начало

14:18:16

Край

14:18:44

Paulo Rangel

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:01:05

Начало

14:18:44

Край

14:19:49

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:40

Начало

14:19:40

Край

14:20:20

István Ujhelyi

Роля : S&D

Продължителност

00:02:37

Начало

14:20:19

Край

14:22:56

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:43

Начало

14:22:40

Край

14:23:23

Katarina Barley

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:23

Начало

14:23:25

Край

14:23:48

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:02

Начало

14:23:47

Край

14:23:49

István Ujhelyi

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:45

Начало

14:23:48

Край

14:24:33

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:14

Начало

14:24:33

Край

14:24:47

Katalin Cseh

Роля : Renew

Продължителност

00:01:44

Начало

14:24:46

Край

14:26:30

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:25

Начало

14:26:30

Край

14:26:55

Patryk Jaki

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:22

Начало

14:26:51

Край

14:27:13

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

14:27:13

Край

14:27:19

Katalin Cseh

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:38

Начало

14:27:17

Край

14:27:55

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

14:27:55

Край

14:28:04

Tineke Strik

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:20

Начало

14:28:03

Край

14:29:23

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:21

Начало

14:29:19

Край

14:29:40

Ladislav Ilčić

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:58

Начало

14:29:36

Край

14:30:34

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

14:30:33

Край

14:30:40

Tineke Strik

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:57

Начало

14:30:40

Край

14:31:37

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

14:31:35

Край

14:31:44

Tom Vandendriessche

Роля : ID

Продължителност

00:01:34

Начало

14:31:44

Край

14:33:18

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

14:33:16

Край

14:33:27

Patryk Jaki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:21

Начало

14:33:25

Край

14:34:46

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:28

Начало

14:34:43

Край

14:35:11

Katalin Cseh

Роля : Renew

Продължителност

00:00:37

Начало

14:35:08

Край

14:35:45

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

14:35:44

Край

14:35:50

Patryk Jaki

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:56

Начало

14:35:49

Край

14:36:45

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

14:36:45

Край

14:37:00

Łukasz Kohut

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:30

Начало

14:37:02

Край

14:37:32

Patryk Jaki

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:50

Начало

14:37:30

Край

14:38:20

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:52

Начало

14:38:17

Край

14:39:09

Márton Gyöngyösi

Роля : NI

Продължителност

00:01:14

Начало

14:39:07

Край

14:40:21

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

14:40:20

Край

14:40:30

György Hölvényi

Роля : PPE

Продължителност

00:01:56

Начало

14:40:29

Край

14:42:25

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:16

Начало

14:42:24

Край

14:42:40

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:02:41

Начало

14:42:39

Край

14:45:20

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:27

Начало

14:45:09

Край

14:45:36

Enikő Győri

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:29

Начало

14:45:36

Край

14:46:05

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

14:46:03

Край

14:46:09

Juan Fernando López Aguilar

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:01:06

Начало

14:46:07

Край

14:47:13

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

14:47:10

Край

14:47:18

Iuliu Winkler

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:55

Начало

14:47:18

Край

14:48:13

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:04

Начало

14:48:07

Край

14:48:11

Juan Fernando López Aguilar

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:01:03

Начало

14:48:10

Край

14:49:13

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:20

Начало

14:49:13

Край

14:49:33

Moritz Körner

Роля : Renew

Продължителност

00:01:45

Начало

14:49:29

Край

14:51:14

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

14:51:12

Край

14:51:24

Terry Reintke

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:45

Начало

14:51:20

Край

14:53:05

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

14:53:03

Край

14:53:11

Marcel de Graaff

Роля : ID

Продължителност

00:01:49

Начало

14:53:09

Край

14:54:58

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

14:54:58

Край

14:55:08

Jorge Buxadé Villalba

Роля : ECR

Продължителност

00:01:16

Начало

14:55:07

Край

14:56:23

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

14:56:22

Край

14:56:34

Nicolas Bay

Роля : NI

Продължителност

00:01:06

Начало

14:56:33

Край

14:57:39

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

14:57:37

Край

14:57:50

Loránt Vincze

Роля : PPE

Продължителност

00:01:50

Начало

14:57:48

Край

14:59:38

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

14:59:37

Край

14:59:49

Katarina Barley

Роля : S&D

Продължителност

00:01:47

Начало

14:59:48

Край

15:01:35

Evelyn Regner

Роля : Председател

Продължителност

00:01:02

Начало

15:01:34

Край

15:02:36

Maite Pagazaurtundúa

Роля : Renew

Продължителност

00:01:46

Начало

15:02:33

Край

15:04:19

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

15:04:18

Край

15:04:29

Harald Vilimsky

Роля : ID

Продължителност

00:01:52

Начало

15:04:26

Край

15:06:18

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

15:06:18

Край

15:06:27

Ladislav Ilčić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:11

Начало

15:06:26

Край

15:07:37

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:06

Начало

15:07:37

Край

15:07:43

Miroslav Radačovský

Роля : NI

Продължителност

00:01:24

Начало

15:07:43

Край

15:09:07

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

15:09:06

Край

15:09:13

Tom Vandenkendelaere

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

15:09:13

Край

15:10:42

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:05

Начало

15:10:41

Край

15:10:46

Evin Incir

Роля : S&D

Продължителност

00:02:02

Начало

15:10:45

Край

15:12:47

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:26

Начало

15:12:45

Край

15:13:11

Fabienne Keller

Роля : Renew

Продължителност

00:01:35

Начало

15:13:10

Край

15:14:45

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

15:14:43

Край

15:14:58

Andor Deli

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:36

Начало

15:14:57

Край

15:15:33

Fabienne Keller

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:53

Начало

15:15:33

Край

15:16:26

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

15:16:25

Край

15:16:34

Nicolaus Fest

Роля : ID

Продължителност

00:01:26

Начало

15:16:33

Край

15:17:59

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

15:17:58

Край

15:18:06

Mislav Kolakušić

Роля : NI

Продължителност

00:01:17

Начало

15:18:05

Край

15:19:22

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

15:19:21

Край

15:19:31

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

15:19:30

Край

15:21:12

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

15:21:11

Край

15:21:20

Cyrus Engerer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:10

Начало

15:21:17

Край

15:22:27

Cyrus Engerer

Роля : S&D

Продължителност

00:00:27

Начало

15:22:26

Край

15:22:53

Michal Šimečka

Роля : Renew

Продължителност

00:01:04

Начало

15:22:51

Край

15:23:55

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:18

Начало

15:23:53

Край

15:24:11

Tamás Deutsch

Роля : intervention «carton bleu»

Продължителност

00:00:35

Начало

15:24:10

Край

15:24:45

Michal Šimečka

Роля : réponse «carton bleu»

Продължителност

00:00:49

Начало

15:24:45

Край

15:25:34

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

15:25:33

Край

15:25:43

Kinga Gál

Роля : NI

Продължителност

00:01:24

Начало

15:25:41

Край

15:27:05

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

15:27:04

Край

15:27:15

Pietro Bartolo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:21

Начало

15:27:13

Край

15:28:34

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

15:28:31

Край

15:28:41

Abir Al-Sahlani

Роля : Renew

Продължителност

00:01:26

Начало

15:28:39

Край

15:30:05

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:19

Начало

15:30:04

Край

15:30:23

Billy Kelleher

Роля : Renew

Продължителност

00:01:16

Начало

15:30:22

Край

15:31:38

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

15:31:38

Край

15:31:45

Vlad Gheorghe

Роля : Renew

Продължителност

00:01:16

Начало

15:31:44

Край

15:33:00

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:24

Начало

15:32:55

Край

15:33:19

Marc Angel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:23

Начало

15:33:17

Край

15:34:40

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

15:34:39

Край

15:34:51

Eugenia Rodríguez Palop

Роля : The Left

Продължителност

00:01:09

Начало

15:34:46

Край

15:35:55

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

15:35:50

Край

15:36:07

Ernő Schaller-Baross

Роля : NI

Продължителност

00:00:42

Начало

15:36:04

Край

15:36:46

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:18

Начало

15:36:44

Край

15:37:02

Didier Reynders

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:03

Начало

15:37:01

Край

15:39:04

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

15:39:03

Край

15:39:18

Gwendoline Delbos-Corfield

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:55

Начало

15:39:17

Край

15:42:12

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

15:42:10

Край

15:42:19

15:42 - 17:12 Положението с основните права в Европейския съюз през 2020 г. и 2021 г. (разискване)

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:17

Начало

15:42:19

Край

15:42:36

Juan Fernando López Aguilar

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:11

Начало

15:42:36

Край

15:47:47

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

15:47:43

Край

15:47:52

Didier Reynders

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:07:00

Начало

15:47:51

Край

15:54:51

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:26

Начало

15:54:50

Край

15:55:16

Vladimír Bilčík

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:23

Начало

15:55:14

Край

15:57:37

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

15:57:35

Край

15:57:47

Cyrus Engerer

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:21

Начало

15:57:44

Край

16:00:05

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:00:05

Край

16:00:18

Michal Šimečka

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:01:47

Начало

16:00:17

Край

16:02:04

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:23

Начало

16:01:57

Край

16:02:20

Alice Kuhnke

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:41

Начало

16:02:12

Край

16:03:53

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:02

Начало

16:03:52

Край

16:03:54

Nicolaus Fest

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:03:16

Начало

16:03:53

Край

16:07:09

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:30

Начало

16:07:08

Край

16:07:38

Rob Rooken

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:02

Начало

16:07:35

Край

16:09:37

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:09:32

Край

16:09:47

Sira Rego

Роля : au nom du groupe The Left

Продължителност

00:01:42

Начало

16:09:44

Край

16:11:26

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

16:11:21

Край

16:11:32

Clara Ponsatí Obiols

Роля : NI

Продължителност

00:01:32

Начало

16:11:30

Край

16:13:02

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:15

Начало

16:13:02

Край

16:13:17

Javier Zarzalejos

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

16:13:16

Край

16:14:49

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

16:14:48

Край

16:14:57

Sylvie Guillaume

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

16:14:55

Край

16:16:25

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

16:16:24

Край

16:16:31

Moritz Körner

Роля : Renew

Продължителност

00:01:08

Начало

16:16:31

Край

16:17:39

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

16:17:38

Край

16:17:48

Katrin Langensiepen

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:15

Начало

16:17:47

Край

16:19:02

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:43

Начало

16:19:01

Край

16:19:44

Silvia Sardone

Роля : ID

Продължителност

00:01:53

Начало

16:19:43

Край

16:21:36

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

16:21:35

Край

16:21:44

Joachim Stanisław Brudziński

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

16:21:44

Край

16:23:15

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

16:23:14

Край

16:23:26

Clare Daly

Роля : The Left

Продължителност

00:01:22

Начало

16:23:24

Край

16:24:46

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

16:24:45

Край

16:24:52

Francesca Donato

Роля : NI

Продължителност

00:01:09

Начало

16:24:51

Край

16:26:00

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

16:26:00

Край

16:26:09

Frances Fitzgerald

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

16:26:07

Край

16:27:49

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

16:27:48

Край

16:27:58

Thijs Reuten

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

16:27:58

Край

16:29:30

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

16:29:28

Край

16:29:36

Fabienne Keller

Роля : Renew

Продължителност

00:01:21

Начало

16:29:35

Край

16:30:56

Roberts Zīle

Роля : Председател

Продължителност

00:00:11

Начало

16:30:55

Край

16:31:06

Diana Riba i Giner

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:12

Начало

16:31:03

Край

16:32:15

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

16:32:14

Край

16:32:24

Marcel de Graaff

Роля : ID

Продължителност

00:01:45

Начало

16:32:21

Край

16:34:06

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

16:34:03

Край

16:34:12

Beata Kempa

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

16:34:11

Край

16:35:42

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:35:41

Край

16:35:54

Laura Ferrara

Роля : NI

Продължителност

00:01:17

Начало

16:35:53

Край

16:37:10

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:12

Начало

16:37:08

Край

16:37:20

Nathalie Colin-Oesterlé

Роля : PPE

Продължителност

00:02:10

Начало

16:37:18

Край

16:39:28

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:09

Начало

16:39:27

Край

16:39:36

Evin Incir

Роля : S&D

Продължителност

00:01:55

Начало

16:39:36

Край

16:41:31

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

16:41:30

Край

16:41:40

Maite Pagazaurtundúa

Роля : Renew

Продължителност

00:01:17

Начало

16:41:39

Край

16:42:56

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

16:42:54

Край

16:43:04

Patricia Chagnon

Роля : ID

Продължителност

00:01:59

Начало

16:43:04

Край

16:45:03

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

16:45:00

Край

16:45:10

Margarita de la Pisa Carrión

Роля : ECR

Продължителност

00:01:19

Начало

16:45:09

Край

16:46:28

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:13

Начало

16:46:24

Край

16:46:37

Anne-Sophie Pelletier

Роля : The Left

Продължителност

00:01:15

Начало

16:46:33

Край

16:47:48

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:10

Начало

16:47:46

Край

16:47:56

Mislav Kolakušić

Роля : NI

Продължителност

00:01:18

Начало

16:47:53

Край

16:49:11

Michal Šimečka

Роля : Председател

Продължителност

00:00:08

Начало

16:49:08

Край

16:49:16