Няма резултати - моля, променете критериите за търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Годишен график

Всички календари

Годишен график

Годишният график за работата на Парламента се определя всяка година от Парламента по предложение на Председателския съвет. Той е разделен на сесии и заседания.
Графикът предвижда:

  • 12 четиридневни месечни сесии в Страсбург и допълнителни двудневни месечни сесии в Брюксел,
  • 2 седмици в месеца за заседанията на парламентарните комисии и междупарламентарните делегации,
  • 1 седмица в месеца за заседанията на политическите групи
  • и 4 седмици годишно, посветени изключително на работата и присъствието на члена на ЕП в избирателния му район.