На живо

от 18 до 21 януари 2021 г. / / Брюксел

Понеделник, 18 Януари 2021 г. - Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Брюксел

Понеделник, 18 Януари 2021 г.


Вторник, 19 Януари 2021 г.


Сряда, 20 Януари 2021 г.


Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.