Търсене

Понеделник, 23 ноември 2020 г. - Четвъртък, 26 ноември 2020 г. Брюксел

Сряда, 11 ноември 2020 г. - Петък, 13 ноември 2020 г. Брюксел

Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Петък, 23 октомври 2020 г. Страсбург

Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Четвъртък, 8 октомври 2020 г. Брюксел

Понеделник, 14 септември 2020 г. - Четвъртък, 17 септември 2020 г. Брюксел

Четвъртък, 23 Юли 2020 г. Брюксел

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.