Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Distribution of Russian steel slab import quotas following EU sanctions

Priority question for written answer P-001353/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 P-001353/2024

  Video games

Priority question for written answer P-001352/2024
to the Commission
Rule 138
Niklas Nienaß (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE)

25-04-2024 P-001352/2024

  Dissemination of neo-Nazi and anti-Semitic conspiracy theories by General Robert Brieger

Priority question for written answer P-001351/2024
to the Council
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

25-04-2024 P-001351/2024

  Impact of EU’s green taxonomy on the development of sail propulsion for transport vessels

Priority question for written answer P-001331/2024
to the Commission
Rule 138
Christophe Clergeau (S&D)

25-04-2024 P-001331/2024

  Alarming rise in Spanish imports of Russian gas

Priority question for written answer P-001309/2024
to the Commission
Rule 138
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

25-04-2024 P-001309/2024

  The future of recreational fishing

Priority question for written answer P-001308/2024
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

25-04-2024 P-001308/2024

  UK money transfer to the EU under the Withdrawal Agreement

Priority question for written answer P-001300/2024
to the Commission
Rule 138
Peter Lundgren (ECR)

25-04-2024 P-001300/2024

  Enhanced collaboration in the fight against espionage and intelligence

Question for written answer E-001355/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 E-001355/2024

  Foreign interference in the 2024 European elections

Question for written answer E-001354/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 E-001354/2024

  Social rental housing with Next Generation funds in Castilla-La Mancha (Guadalajara and Toledo)

Question for written answer E-001350/2024
to the Commission
Rule 138
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

25-04-2024 E-001350/2024

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)

Декларация за поверителност на личните данни