Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Contracts for the purchase of vaccines by the Commission

Priority question for written answer P-000981/2023
to the Commission
Rule 138
Ryszard Czarnecki (ECR)

22-03-2023 P-000981/2023

  End of EU-Japan Tobacco International cooperation agreement

Priority question for written answer P-000969/2023
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

22-03-2023 P-000969/2023

  Possible political pressure by Commission leadership on the Constitutional Court of the Republic of Slovenia

Priority question for written answer P-000964/2023
to the Commission
Rule 138
Milan Zver (PPE)

22-03-2023 P-000964/2023

  Withdrawal of reception measures for serious crimes: EU amendments to Directive (EU) 2013/33

Priority question for written answer P-000962/2023
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

22-03-2023 P-000962/2023

  Conservation and catch quota of South Atlantic shortfin mako

Priority question for written answer P-000957/2023
to the Commission
Rule 138
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

22-03-2023 P-000957/2023

  Serious incident at a Porto – Inter Milan match

Priority question for written answer P-000955/2023
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

22-03-2023 P-000955/2023

  Road safety package - review of the directive on driving licences

Priority question for written answer P-000932/2023
to the Commission
Rule 138
Rovana Plumb (S&D)

21-03-2023 P-000932/2023

  Protection and maintenance of Greek railway network

Priority question for written answer P-000929/2023
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-03-2023 P-000929/2023

  Delays at the Romanian-Ukrainian border for humanitarian aid shipments

Priority question for written answer P-000916/2023
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (The Left)

20-03-2023 P-000916/2023

  Regularising the status of illegal irrigation in the Doñana National Park

Priority question for written answer P-000901/2023
to the Commission
Rule 138
César Luena (S&D), Javi López (S&D)

17-03-2023 P-000901/2023

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)

Декларация за поверителност на личните данни