На живо

от 18 до 21 януари 2021 г. / / Брюксел

Понеделник, 18 Януари 2021 г. - Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Брюксел

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

CROATIA

  MOTION FOR A RESOLUTION on mitigating the consequences of earthquakes in Croatia

18-01-2021 B9-0057/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on mitigating the consequences of earthquakes in Croatia

18-01-2021 B9-0058/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on mitigating the consequences of earthquakes in Croatia

18-01-2021 B9-0059/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on mitigating the consequences of earthquakes in Croatia

18-01-2021 B9-0061/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on mitigating the consequences of earthquakes in Croatia

18-01-2021 B9-0063/2021

HONG_KONG

  MOTION FOR A RESOLUTION The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0066/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0067/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0068/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0069/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0070/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0071/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0087/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

RUSSIA

  MOTION FOR A RESOLUTION on the arbitrary arrest and detention of Alexei Navalny

19-01-2021 B9-0092/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on the arrest of Aleksei Navalny

19-01-2021 B9-0094/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on the arrest of Alexei Navalny

19-01-2021 B9-0095/2021

TAX

TURKEY

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0072/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0073/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0074/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0080/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0083/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0084/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0086/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

VENEZUELA

  MOTION FOR A RESOLUTION on the latest developments in the National Assembly of Venezuela

18-01-2021 B9-0056/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on the latest developments in the National Assembly of Venezuela

18-01-2021 B9-0062/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on the latest developments in the National Assembly of Venezuela

18-01-2021 B9-0064/2021

  MOTION FOR A RESOLUTION on the latest developments in the National Assembly of Venezuela

18-01-2021 B9-0065/2021

VIETNAM

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Viet Nam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0075/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0076/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0077/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0078/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on: Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0079/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0081/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0082/2021

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с предложенията за резолюции и изменения

Предложения за резолюции, внесени за гласуване на пленарно заседание

В дневния ред на месечната сесия се посочва дали изявленията на Съвета, Комисията или Европейския съвет (член 132) и въпросите с искане за устен отговор към Съвета и Комисията (член 136) ще бъдат последвани от гласуване на предложение за резолюция. Наред с други разисквания, разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144) могат да приключат с приемането на резолюция. Тези текстове обикновено се внасят от комисия, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг.