Понеделник, 18 Януари 2021 г. - Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Брюксел

Понеделник, 18 Януари 2021 г.

Вторник, 19 Януари 2021 г.

Доклади

Artificial intelligence

A9-0001/2021

LEBRETON

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

International trade rules

A9-0133/2020

VEDRENNE

Международна търговия

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Technical Support Instrument

A9-0173/2020

GEESE, KARAS, PÎSLARU

Committee on Budgets and the Committee on Economic and Monetary Affairs

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

European Year of Cultural Heritage

A9-0210/2020

MELBĀRDE

Култура и образование

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Foreign exchange benchmarks

A9-0227/2020

NAGTEGAAL

Икономически и парични въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

European Arrest Warrant

A9-0248/2020

ZARZALEJOS

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Free movement of services

A9-0250/2020

LØKKEGAARD

Committee on Internal Market and Consumer Protection

Списък на гласуванията : 

  [init.]

TEN-T guidelines

A9-0251/2020

GIESEKE

Транспорт и туризъм

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Human Rights and Democracy in the World - 2019

A9-0259/2020

SANTOS

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Common Security and Defence Policy - 2020

A9-0265/2020

MIKSER

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Common Foreign and Security Policy

A9-0266/2020

MCALLISTER

Външни работи

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Bonn Agreement

A9-0268/2020

CANFIN

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***]

Connectivity and EU-Asia relations

A9-0269/2020

BÜTIKOFER

Външни работи

Списък на гласуванията : 

  [init.]

Application of EU law 2017, 2018 and 2019

A9-0270/2020

PIGNEDOLI

Правни въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Сряда, 20 Януари 2021 г.

Доклади

Specific measures COVID-19

A9-0174/2020

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Заетост и социални въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [***I]

Right to disconnect

A9-0246/2020

AGIUS SALIBA

Заетост и социални въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Decent and affordable housing for all

A9-0247/2020

VAN SPARRENTAK

Заетост и социални въпроси

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Доклади

Gender perspective

A9-0229/2020

FITZGERALD

Права на жените и равенство между половете

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Digital gender gap

A9-0232/2020

CARVALHO

Права на жените и равенство между половете

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Gender Equality

A9-0234/2020

NOICHL

Права на жените и равенство между половете

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION [init.]

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи