На живо

от 15 до 18 юли 2019 г. / / Страсбург

Понеделник, 15 Юли 2019 г. - Четвъртък, 18 Юли 2019 г.

Страсбург

Понеделник, 15 Юли 2019 г.

Вторник, 16 Юли 2019 г.

Сряда, 17 Юли 2019 г.

Предложения за резолюции

Numerical strength of interparliamentary delegations

B9-0005/2019

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Четвъртък, 18 Юли 2019 г.

Предложения за резолюции

Situation in Hong Kong

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Russia, notably the situation of environmental activists and Ukrainian political prisoners

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Situation in Venezuela

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION

Situation at the USA-Mexican border

Списък на гласуванията : 

 FINAL VERSION/2

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи