Multimedia podle rozpravy

Pondělí 9. března 2020

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

17:06:25

Konec

17:06:48

17:06 - 17:07 Pokračování zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:49

Začátek

17:06:40

Konec

17:07:29

17:07 - 17:08 Zahájení zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:47

Začátek

17:07:17

Konec

17:08:04

17:07 - 17:08 Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

17:07:52

Konec

17:08:18

17:08 - 17:08 Složení Parlamentu: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:59

Začátek

17:08:10

Konec

17:09:09

17:09 - 17:09 Členství ve výborech a delegacích: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

17:08:55

Konec

17:09:31

17:09 - 17:10 Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:54

Začátek

17:09:21

Konec

17:10:15

17:10 - 17:10 Plán práce

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:06:19

Začátek

17:10:02

Konec

17:16:21

17:16 - 17:16 Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:40

Začátek

17:15:56

Konec

17:16:36

17:16 - 17:16 Ukončení zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

17:16:25

Konec

17:16:36

17:16 - 17:16 Ukončení ročního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

17:16:30

Konec

17:16:41

Právní upozornění

předcházející rozpravy

Texty se zveřejňují až poté, co byly zpracovány oddělením příslušným pro přepisy zasedání. Z provozních důvodů neodpovídá pořadí, v němž jsou texty zveřejňovány, vždy pořadí, v němž byly projevy předneseny na plenárním zasedání.