Multimedia podle rozpravy

Čtvrtek 26. března 2020

10:00 - 10:01

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:01

Začátek

10:00:04

Konec

10:01:05

10:00 - 10:01 Pokračování zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:00:51

Konec

10:01:02

10:00 - 10:01 Zahájení zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

10:00:56

Konec

10:01:15

10:01 - 10:01 Schválení zápisu z předchozího zasedání

10:01 - 10:03 Termíny dílčích zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:57

Začátek

10:01:24

Konec

10:03:21

10:03 - 10:03 Členství ve výborech a delegacích: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:43

Začátek

10:02:56

Konec

10:03:39

10:03 - 10:03 Žádost o zbavení imunity: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

10:03:28

Konec

10:04:03

10:03 - 10:04 Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu): viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

10:03:53

Konec

10:04:22

10:04 - 10:04 Plán práce: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:41

Začátek

10:04:13

Konec

10:04:54

10:04 - 10:10 Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:06:26

Začátek

10:04:43

Konec

10:11:09

10:29 - 10:33

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:04:46

Začátek

10:29:11

Konec

10:33:57

10:33 - 10:33 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

10:33:32

Konec

10:33:50

10:33 - 10:37 Prohlášení předsednictví

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:04:12

Začátek

10:33:43

Konec

10:37:55

10:37 - 12:43 Evropská koordinovaná reakce na koronavirovou nákazu COVID-19 (rozprava)

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:54

Začátek

10:37:30

Konec

10:38:24

Ursula von der Leyen

Za: : předsedkyně Komise

Délka vystoupení

00:19:48

Začátek

10:38:16

Konec

10:58:04

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:05

Začátek

10:57:55

Konec

10:59:00

Esteban González Pons

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:05:23

Začátek

10:58:48

Konec

11:04:11

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:04:02

Konec

11:04:17

Javier Moreno Sánchez

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:04:58

Začátek

11:04:09

Konec

11:09:07

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:08:41

Konec

11:08:59

Dominique Riquet

Za: : au nom du groupe Renew

Délka vystoupení

00:02:40

Začátek

11:08:50

Konec

11:11:30

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:11:02

Konec

11:11:18

Nicolas Bay

Za: : au nom du groupe ID

Délka vystoupení

00:04:01

Začátek

11:11:06

Konec

11:15:07

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

11:14:41

Konec

11:15:04

Ska Keller

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:07:22

Začátek

11:14:52

Konec

11:22:14

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:21:48

Konec

11:22:05

Derk Jan Eppink

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:02:13

Začátek

11:22:03

Konec

11:24:16

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

11:24:10

Konec

11:24:22

Manon Aubry

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:04:30

Začátek

11:24:15

Konec

11:28:45

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

11:28:19

Konec

11:28:44

Esther de Lange

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:04:05

Začátek

11:28:39

Konec

11:32:44

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

11:32:34

Konec

11:32:58

Brando Benifei

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:04:51

Začátek

11:32:49

Konec

11:37:40

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

11:37:14

Konec

11:37:26

Frédérique Ries

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:03:28

Začátek

11:37:19

Konec

11:40:47

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:40:21

Konec

11:40:37

Marco Campomenosi

Za: : ID

Délka vystoupení

00:03:49

Začátek

11:40:29

Konec

11:44:18

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

11:43:50

Konec

11:44:02

Angel Dzhambazki

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:03:12

Začátek

11:43:54

Konec

11:47:06

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

11:46:40

Konec

11:46:52

Marc Botenga

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

11:46:44

Konec

11:48:25

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:47:59

Konec

11:48:17

Siegfried Mureşan

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:03:30

Začátek

11:48:14

Konec

11:51:44

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

11:51:38

Konec

11:51:59

Pedro Marques

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:03:34

Začátek

11:51:51

Konec

11:55:25

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

11:54:59

Konec

11:55:12

Dragoș Pîslaru

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:03:03

Začátek

11:55:04

Konec

11:58:07

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:57:40

Konec

11:57:55

Laura Huhtasaari

Za: : ID

Délka vystoupení

00:02:49

Začátek

11:57:47

Konec

12:00:36

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:00:11

Konec

12:00:22

Johan Van Overtveldt

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

12:00:15

Konec

12:02:56

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:02:30

Konec

12:02:43

Mick Wallace

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

12:02:40

Konec

12:04:15

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:04:09

Konec

12:04:25

Daniel Caspary

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:38

Začátek

12:04:17

Konec

12:06:55

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:06:28

Konec

12:06:43

Tonino Picula

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:03:37

Začátek

12:06:35

Konec

12:10:12

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:09:46

Konec

12:10:03

Sophia in 't Veld

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:02:34

Začátek

12:09:53

Konec

12:12:27

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

12:12:01

Konec

12:12:15

Maximilian Krah

Za: : ID

Délka vystoupení

00:02:53

Začátek

12:12:07

Konec

12:15:00

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:14:32

Konec

12:14:43

Helmut Geuking

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

12:14:36

Konec

12:17:17

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:16:51

Konec

12:17:01

Herbert Dorfmann

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:42

Začátek

12:16:54

Konec

12:19:36

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

12:19:10

Konec

12:19:22

Alessandra Moretti

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:03:47

Začátek

12:19:15

Konec

12:23:02

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

12:22:37

Konec

12:22:51

Jordi Cañas

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:04:04

Začátek

12:22:43

Konec

12:26:47

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:26:21

Konec

12:26:37

Jessica Stegrud

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

12:26:27

Konec

12:28:13

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:27:47

Konec

12:27:58

Andreas Schwab

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

12:27:52

Konec

12:30:11

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

12:29:45

Konec

12:29:59

Jan-Christoph Oetjen

Za: : Renew

Délka vystoupení

00:02:31

Začátek

12:29:52

Konec

12:32:23

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

12:31:57

Konec

12:32:18

Maroš Šefčovič

Za: : místopředseda Komise

Délka vystoupení

00:11:14

Začátek

12:32:09

Konec

12:43:23

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

12:43:16

Konec

12:43:35

12:43 - 12:48 Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:04:49

Začátek

12:43:40

Konec

12:48:29

17:33 - 17:33 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

17:33:00

Konec

17:33:29

17:33 - 17:37 Hlasování o pozměňovacích návrzích

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:06

Začátek

17:33:20

Konec

17:34:26

Maximilian Krah

Za: : ID

Délka vystoupení

00:01:58

Začátek

17:34:10

Konec

17:36:08

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:02:02

Začátek

17:35:41

Konec

17:37:43

20:08 - 20:08 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

20:08:29

Konec

20:08:42

20:08 - 20:08 Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

20:08:37

Konec

20:10:03

20:09 - 20:10 Konečné hlasování

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:45

Začátek

20:09:43

Konec

20:10:28

22:32 - 22:33 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

22:32:44

Konec

22:33:04

22:33 - 22:35 Oznámení výsledků konečného hlasování

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:02:29

Začátek

22:32:56

Konec

22:35:25

22:35 - 22:35 Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

22:35:01

Konec

22:35:59

22:35 - 22:36 Termíny příštích zasedání: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

22:35:46

Konec

22:36:01

22:35 - 22:36 Ukončení zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

22:35:56

Konec

22:36:05

22:36 - 22:36 Přerušení zasedání

David Maria Sassoli

Za: : předseda

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

22:36:11

Konec

22:36:19

Právní upozornění

předcházející rozpravy

Texty se zveřejňují až poté, co byly zpracovány oddělením příslušným pro přepisy zasedání. Z provozních důvodů neodpovídá pořadí, v němž jsou texty zveřejňovány, vždy pořadí, v němž byly projevy předneseny na plenárním zasedání.