Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000036/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

13-11-2019 O-000036/2019

  Roadblock on the AP-7 at La Junquera border crossing

Priority question for written answer P-003765/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat

11-11-2019 P-003765/2019

  Notification procedure regarding legislation on glyphosate in Austria

Priority question for written answer P-003747/2019
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber

08-11-2019 P-003747/2019

  Prospects for the Malta agreement

Priority question for written answer P-003745/2019
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone

08-11-2019 P-003745/2019

  Situation in the Moria refugee camp on Lesvos

Priority question for written answer P-003742/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont

08-11-2019 P-003742/2019

  Facts, ideology and consequences of a treaty on the functioning of the European Union with regard to the gender pay gap

Priority question for written answer P-003684/2019
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

07-11-2019 P-003684/2019

  Measures to address the crisis in the peach production sector caused by the increase in US tariffs

Priority question for written answer P-003675/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

06-11-2019 P-003675/2019

Rozdíly v odměňování žen a mužů

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000034/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

06-11-2019 O-000034/2019

  Strengthening the protection of wild animals in the EU by banning their use in circus activities and introducing stricter conditions on transport

Question for written answer E-003669/2019
to the Commission
Rule 138
Leszek Miller

06-11-2019 E-003669/2019

  Drying-up of River Tagus and its tributaries

Priority question for written answer P-003656/2019
to the Commission
Rule 138
José Manuel Fernandes, Álvaro Amaro

05-11-2019 P-003656/2019

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)