Kontakt

Doba vyhrazená pro otázky Komisi

Na každé dílčí zasedání může být zařazena doba vyhrazená pro otázky Komisi v délce nejvýše 90 minut věnovaná jednomu nebo několika konkrétním horizontálním tématům, o nichž rozhodne Konference předsedů jeden měsíc před dílčím zasedáním.

Tento formát má následující podobu:

  • Každá doba vyhrazená pro otázky má konkrétní horizontální téma a poslanci se přihlašují o slovo výhradně zvednutím ruky. Otázky poslanců se střídají s odpověďmi členů Komise, přičemž poslanci mají jednu minutu na formulaci otázky a komisař má dvě minuty na odpověď.
  • Na dobu vyhrazenou pro otázky se zvou komisaři, kteří mají portfolia vztahující se k vybranému tématu. Počet komisařů je omezen na dva na každé dílčí zasedání (nejvýše tři v závislosti na vybraných tématech).

Doba vyhrazená pro otázky za přítomnosti Rady, předsedy Komise, místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky a předsedy euroskupiny

  • V souladu s pokyny stanovenými Konferencí předsedů se může zvláštní doba vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti Rady, předsedy Komise, místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedy euroskupiny.