Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Follow-up to Written Question E-004222/2020 on privacy and data protection implications of the Google-Fitbit merger

Priority question for written answer P-006509/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

30-11-2020 P-006509/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Customs controls in Europe after Brexit

Priority question for written answer P-006490/2020
to the Commission
Rule 138
Svenja Hahn (Renew)

27-11-2020 P-006490/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  Termination of the Commission’s catering tender on the grounds of ‘force majeure’

Priority question for written answer P-006482/2020
to the Commission
Rule 138
Isabel García Muñoz (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D)

27-11-2020 P-006482/2020

  EUR 120 million in State aid for AEGEAN and the Greek State does not become a majority shareholder

Priority question for written answer P-006474/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Authorisation for Russian vaccine in Hungary

Priority question for written answer P-006469/2020
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

26-11-2020 P-006469/2020

  Support for health systems in EU countries with difficulties purchasing effective anti-COVID-19 equipment 

Priority question for written answer P-006462/2020
to the Commission
Rule 138
Mihai Tudose (S&D)

26-11-2020 P-006462/2020

  Recognition and financing of Islamic Relief Worldwide

Priority question for written answer P-006456/2020
to the Commission
Rule 138
Filip De Man (ID)

26-11-2020 P-006456/2020

  European coordination of anti-COVID measures and impact on ski resorts

Priority question for written answer P-006455/2020
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI)

25-11-2020 P-006455/2020

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.