Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Volume of monthly EU imports of citrus fruits from South Africa in 2019 and between January and November 2020

Priority question for written answer P-006653/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

07-12-2020 P-006653/2020

  VAT fraud on e-commerce platforms

Priority question for written answer P-006541/2020
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE), Benoît Lutgen (PPE)

01-12-2020 P-006541/2020

  National tax increases for online betting that risk hitting local operators unduly because of EU rules on illegal state aid

Priority question for written answer P-006532/2020
to the Commission
Rule 138
Niels Fuglsang (S&D)

01-12-2020 P-006532/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  EUR 120 million in State aid for AEGEAN and the Greek State does not become a majority shareholder

Priority question for written answer P-006474/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Warning about the Portuguese Government’s intention to transfer competencies from the National Veterinary Authority

Priority question for written answer P-006424/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

25-11-2020 P-006424/2020

  State aid to mines in Upper Silesia

Question for written answer E-006411/2020
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut (S&D)

24-11-2020 E-006411/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

  Hydropower in the EU

Priority question for written answer P-006340/2020
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

20-11-2020 P-006340/2020

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.