Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  The consolidation of payment entitlements by Ireland

Priority question for written answer P-005101/2021
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

12-11-2021 P-005101/2021

  EU aid for Guadeloupe and Martinique, French outermost regions contaminated by chlordecone

Priority question for written answer P-005033/2021
to the Commission
Rule 138
André Rougé (ID)

09-11-2021 P-005033/2021

  Danger of liquid nitrogen spillage in Bulgaria’s Black Sea reserve

Priority question for written answer P-005023/2021
to the Commission
Rule 138
Radan Kanev (PPE)

08-11-2021 P-005023/2021

  Organic salt

Priority question for written answer P-005008/2021
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew)

05-11-2021 P-005008/2021

  Enforcement of the provisions of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices: notified bodies

Priority question for written answer P-004860/2021
to the Commission
Rule 138
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Anne Sander (PPE)

27-10-2021 P-004860/2021

  The Commission’s failure to act in response to record-high gas prices in the EU market

Priority question for written answer P-004800/2021
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

21-10-2021 P-004800/2021

  Chinese investment in a major European container hub: HHLA Container Terminal Tollerort in Hamburg, Germany

Priority question for written answer P-004795/2021
to the Commission
Rule 138
Svenja Hahn (Renew)

21-10-2021 P-004795/2021

  Calling on the Commission to condemn the crackdown on the anti-’green pass’ protest in Trieste

Priority question for written answer P-004747/2021
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

19-10-2021 P-004747/2021

  The CAP strategic plan in Portugal

Question for written answer E-004739/2021
to the Commission
Rule 138
Álvaro Amaro (PPE), Paulo Rangel (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE)

19-10-2021 E-004739/2021

  Support for building crèches and schools

Question for written answer E-004712/2021
to the Commission
Rule 138
João Pimenta Lopes (The Left)

16-10-2021 E-004712/2021

Kontakt

Otázky k písemnému zodpovězení

  • Každý poslanec, politická skupina nebo parlamentní výbor může předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat otázky s žádostí o písemné zodpovězení.
  • Neprioritní otázky musí být zodpovězeny do šesti týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu.
  • Prioritní otázky musí být zodpovězeny do tří týdnů od jejich oznámení dotyčnému orgánu. Poslanci, politické skupiny nebo výbory mohou každý měsíc označit jednu ze svých otázek za otázku prioritní.

Prohlášení o ochraně soukromí